podstawy nauki żywieniu co to znaczy
Co znaczy żywieniu człowieka - przewodnik do?. Co to jest wcześniej opublikowanych ćwiczeń z.

Czy pomocne?

Podstawy nauki o żywieniu człowieka - przewodnik do ćwiczeń

Definicja z ang. Fundamentals of the science of human nutrition - class guide, z niem. Grundlagen der Wissenschaft der menschlichen Ernährung - Klasse Führungs.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: SGGW, Warszawa 2005, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,258 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.49 kg
Zagadnienia: podstawy nauki żywieniu
ISBN: ISBN 83-7244-676-8
Opis: Niniejszy skrypt stanowi kontynuację i uaktualnienie wcześniej opublikowanych ćwiczeń z podręcznika Nauka o żywieniu człowieka pod redakcją Andrzeja Prończuka, wydanego poprzez PWN (I wydanie 1981 rok, II wydanie 1983 rok) i sktyptu Niektóre działy z nauki o żywieniu człowieka pod redakcją Wojciecha Roszkowskiego opublikowanego poprzez Wydawnictwo SGGW w 1994 roku. Skrypt przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Może także stanowić pomoc dla studentów i prowadzących zajęcia dydaktyczne w innych ośrodkach kształcących specjalistów z dziedziny żywienia i żywności. W niniejszym opracowaniu uwzględniono 3 działy:: Niektóre zagadnienia fizjologii żywienia - 6 ćwiczeń, Ocena wartości odżywczej produktów spożywczych - 12 ćwiczeń, Ocena metody żywienia i stanu odżywienia -15 ćwiczeń. Każde ćwiczenie złożona jest z wprowadzenia teoretycznego i części wykonawczej razem z opisem ćwiczenia. Większość ćwiczeń zawiera kilka przedmiotów wykonawczych, które można dobierać w zależności od czasu przeznaczonego na zajęcia (najczęściej 3 godziny) i tempa pracy studentów. Na końcu każdego ćwiczenia podano lista ważniejszych pozycji piśmiennictwa dotyczący danej tematyki. Zaproponowane ćwiczenia mają charakter obliczeniowy, laboratoryjny i seminaryjny, a wybrane wymagają wykorzystania komputera z odpowiednim programem. Zakres tematyczny skryptu obejmuje większość zagadnień przewidzianych programem studiów na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, a tematy poruszane na ćwiczeniach mają stanowić uzupełnienie albo rozszerzenie materiału wykładowego. Wojciech Roszkowski
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na P .