podstawy neurochemii co to znaczy
Co znaczy Podstawy neurochemii klinicznej?. Co to jest ścisły, a równocześnie uwzględniający.

Czy pomocne?

Podstawy neurochemii klinicznej

Definicja z ang. Fundamentals of clinical neurochemistry, z niem. Grundlagen der klinischen Neurochemie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AM Poznań, Poznań 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,122 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.24 kg
Zagadnienia: podstawy neurochemii
ISBN: ISBN 83-88732-01-3
Opis: Zamierzeniem autorów tej monografii było ujęcie w sposób ścisły, a równocześnie uwzględniający współczesny stan wiedzy, mechanizmów biochemicznych zaangażowanych w funkcjonowanie układu nerwowego w stanach fizjologii, a również w wybranych zaburzeniach jego czynności. Neurobiologia w ogóle, a neurochemia szczególnie, należą do bardzo dynamicznie rozwijających się gałęzi nauk przyrodniczych, co owocuje zarówno wielką ilością danych doświadczalnych, jak i teorii związanych z nimi. Zakres przedstawionych zagadnień wyznaczony został z jednej strony potrzebami kształcenia studentów Wydziału Farmacji i Oddziału Analityki Medycznej w ramach zajęć fakultatywnych, a z drugiej strony - objętością publikacji. Dokonując wyboru zagadnień kierowano się ich przydatnością dla zrozumienia podstaw fizjologicznych i biochemicznych funkcjonowania układu nerwowego. Dlatego omówiono chemiczne składniki układu nerwowego, zagadnienia powiązane z przewodnictwem nerwowym i podstawowe dane dotyczące anatomii czynnościowej układu nerwowego. Pośród tematów związanych z patobiochemią schorzeń neurologicznych znalazły się mechanizmy niedotlenieniowe i niedokrwienne mózgu z uwzględnieniem ich roli w rozwoju i przebiegu udaru mózgu, systemy biochemiczne leżące u podłoża schorzeń zwyrodnieniowych układu nerwowego na przykładach choroby Alzheimera i Parkinsona, mechanizmy neurochemiczne w przebiegu stwardnienia rozsianego i biochemia niektórych chorób metabolicznych układu nerwowego. Omówiono również wybrane zagadnienia biochemiczne przydatne w diagnostyce chorób układu nerwowego. Opracowanie książki o tematyce neurochemicznej jest pierwszym z tej dziedziny w języku polskim i już teraz planowane jest jego uaktualnianie i rozszerzanie wedle postępem wiedzy, lecz również z krytycznymi opiniami czytelników.
Spis treści:
  • 1. Neurochemia na tle rozwoju nauk o układzie nerwowym
  • 1. Zarys anatomii czynnościowej układu nerwowego
  • 2. Chemiczne składniki układu nerwowego
  • 3. Przewodnictwo w układzie nerwowym
  • 4. Biochemiczne aspekty przewodnictwa w układzie nerwowym
  • 5. Mechanizmy niedotlenieniowe i niedokrwienie mózgu
  • 6. Systemy biochemiczne leżące u podłożą schorzeń zwyrodnieniowych układu nerwowego
  • 7. Mechanizmy neurochemiczne w przebiegu stwardnienia rozsianego
  • 8. Biochemia niektórych chorób metabolicznych układu nerwowego
  • 9. Diagnostyka płynu mózgowo-rdzeniowego

Czym jest znaczenie w Słownik na P .