podstawy pielęgniarstwa co to znaczy
Co znaczy pielęgniarstwa tom I - założenia?. Co to jest absolwentów kierunków pielęgniarstwo i.

Czy pomocne?

Podstawy pielęgniarstwa tom I - założenia teoretyczne

Definicja z ang. Fundamentals of Nursing Volume I - theoretical assumptions, z niem. Grundlagen der Krankenpflege-Band I - theoretischen Annahmen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,753 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 1.30 kg
Zagadnienia: podstawy pielęgniarstwa
ISBN: ISBN 83-88063-89-8
Opis: To jest dwutomowy książka, przeznaczony dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. W tomie I omówiono między innymi zagadnienia dotyczące rozwoju pielęgniarstwa, a więc fundamentalne informacje o pielęgniarce i pielęgnowaniu, podstawowe stany i problemy pacjentów i propozycje ich rozwiązania, sytuacje, z którymi pielęgniarka może spotkać się na każdym stanowisku pracy. Zwrócono uwagę na konieczność odchodzenia od pielęgnowania tradycyjnego na rzecz nowoczesnego, zindywidualizowanego. Omówiono współczesne sposoby pielęgnowania pacjentów z wybranymi zaburzeniami w dziedzinie poszczególnych narządów i układów. W części III przestawiono zagadnienia powiązane z opieką pielęgniarską w wybranych stanach pacjenta, a również w różnych okresach życia człowieka, wskazano także na ważną rolę pielęgniarki w dziedzinie edukacji prozdrowotnej i scharakteryzowano postępowanie z pacjentami w stanach nagłych, jak także wymagającymi opieki paliatywnej. Poszczególne rozdziały podręcznika, obok różnic wynikających z prezentowanych treści, mają pewne przedmioty wspólne, między innymi każdy z nich zawiera cele edukacyjne, które zakłada się osiągnąć po zapoznaniu się z treściami rozdziału, każdy rozdział kończy zbiór ćwiczeń sprawdzających o charakterze problemowym, zaś na końcu każdej części podręcznika zamieszczono ćwiczenia testowe. W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano wiedzę teoretyczną, z jednoczesnym wskazaniem metody jej zastosowania w codziennej praktyce pielęgniarskiej. Niewątpliwą zaletą Podstaw pielęgniarstwa to jest, że autorzy poszczególnych rozdziałów wywodzą się z różnych środowisk akademickich zajmujących się kształceniem zawodowym pielęgniarek – podręcznik stanowi zatem zestaw nowoczesnej wiedzy łączącej wieloośrodkowe widzenie prezentowanych zagadnień
Spis treści:
 • Przedmowa
 • I. WPROWADZENIE DO PIELĘGNIARSTWA
 • 1. Pielęgniarstwo
 • 2. Pielęgnowanie
 • 3. Dawca i biorca pielęgnowania
 • 4. Charakterystyka warunków pracy pielęgniarki w wybranych zakładach opieki zdrowotnej
 • 5. Profilaktyka zakażeń w opiece zdrowotnej
 • 6. Przedmioty podstaw prawnych wykonywania zawodu pielęgniarki
 • 7. Niektóre aspekty zapewniania jakości opieki pielęgniarskiej
 • II. PIELĘGNOWANIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI ZDROWIA
 • 1. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami funkcji układu termoregulacji
 • 2. Pielęgnowanie pacjentów ze zmianami na skórze i błonach śluzowych
 • 3. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania przewodu pokarmowego
 • 4. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu moczowego
 • 5. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu serca i układu krążenia
 • 6. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu oddechowego
 • 7. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu nerwowego
 • 8. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami narządów zmysłu - wzroku i słuchu
 • 9. Pielęgnowanie pacjentów w wybranych zaburzeniach sfery psychicznej
 • 10. Postępowanie pielęgniarskie w wybranych zaburzeniach psychospołecznych
 • III. OPIEKA PIELĘGNIARSKA W WYBRANYCH STANACH PACJENTA
 • 1. Opieka pielęgniarska nad człowiekiem zdrowym
 • 2. Opieka pielęgniarska nad człowiekiem zagrożonym chorobą
 • 3. Opieka pielęgniarska nad pacjentem w ostrym stanie choroby
 • 4. Opieka nad chorym nieprzytomnym
 • 5. Chory przewlekle - opieka pielęgniarska
 • 6. Zakres i formy opieki nad chorym o niepomyślnym rokowaniu

Czym jest znaczenie w Słownik na P .