podstawy psychologii co to znaczy
Co znaczy Podstawy psychologii politycznej?. Co to jest wiedzy, która bada prawidłowości rozumienia.

Czy pomocne?

Podstawy psychologii politycznej

Definicja z ang. Fundamentals of political psychology, z niem. Grundlagen der politischen Psychologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: ZYSK I SK-A, Poznań 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,373 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.65 kg
Zagadnienia: podstawy psychologii
ISBN: ISBN 83-7298-145-0
Opis: Psychologia polityczna jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, która bada prawidłowości rozumienia i uprawiania polityki. Wiedza ta jest potrzebna wszystkim, którzy - na różnych szczeblach władzy - aktywnie uprawiają politykę bądź chcą to robić, i tym, którzy są raczej "kibicami" niż politycznymi graczami, lecz chcą politykę lepiej rozumieć, widzieć w niej ludzi rozwiązujących specyficzne problemy i konflikty. Niniejsza podręcznik przedstawia podstawową wiedzę na następujące tematy: * uwarunkowania aktywności i bierności politycznej, motywy i formy tej aktywności, na przykład zachowania wyborcze, protesty, ekstremizm, rodzaje przywództwa; * myślenie polityczne, źródła błędów, racjonalność i nieracjonalność poglądów, preferencji i zachowań politycznych; * subiektywne rozumienie władzy i przekonania uwikłane w relacje władzy; * geneza i dynamika konfliktów politycznych i metody ich rozwiązywania; * mechanizmy psychologiczne towarzyszące zmianie mechanizmu: psychologiczne aspekty negocjacji Okrągłego Stołu, utrata poczucia sensu otaczającego świata, problemy powiązane z tożsamością narodową w procesach globalizacji i integracji politycznej i gospodarczej, metody radzenia sobie z kosztami transformacji systemowej i postawy wobec reform i reformatorów; * sposoby badania mechanizmów psychologicznych wyjaśniających różne aspekty politycznego myślenia i zachowania.
Spis treści:
 • I. AKTORZY POLITYCZNI: CZYM JEST POLITYKA DLA JEDNOSTKI
 • 1. Aktywność i bierność polityczna
 • 2. Autorytaryzm i jego psychopolityczne skutki
 • 3. Przywództwo polityczne
 • II. Systemy POLITYCZNEGO FUNKCJONOWANIA
 • 4. YŚLENIE POLITYCZNE
 • 5. Władza: wymiary, funkcje i społeczne przekonania na jej temat
 • 6. Czynniki ograniczające racjoinalność poglądów i zachowań politycznych
 • 7. Ekstremalizm polityczny
 • 8. Konflikty polityczne
 • 9. Psychospołeczne uwarunkowania zachowań wyborczych
 • III. PSYCHOLOGICZNE Mechanizmy TOWARZYSZĄCE ZMIANIE SYSTEMOWEJ
 • 10. Okrągły stół jako system rozwiązywania makrospołecznych konfliktów i zmiany mechanizmu
 • 11. Nacjonalizm i patriotyzm: orientacje ideologiczne i postawy jednostek
 • 12. Utrata i poszukiwanie społęczno - ideologicznego sensu. Anomia i paranoja polityczna
 • 13. Dlaczego reformatorzy tracą poparcie społeczne
 • IV. PODEJŚCIA, PROCEDURY, Sposoby I TECHNIKI BADAWCZE

Czym jest znaczenie w Słownik na P .