podstawy psychologii zdrowia co to znaczy
Co znaczy Podstawy psychologii zdrowia?. Co to jest do studentów psychologii i studentów medycyny.

Czy pomocne?

Podstawy psychologii zdrowia

Definicja z ang. Fundamentals of health psychology, z niem. Grundlagen der Gesundheitspsychologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,365 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.65 kg
Zagadnienia: podstawy psychologii zdrowia
ISBN: ISBN 83-229-2181-0
Opis: Podstawy psychologii zdrowia są adresowane przede wszystkim do studentów psychologii i studentów medycyny zainteresowanych tą dziedziną psychologii. Autorzy zawartych w tej książce materiałów wyrażają nadzieję, iż przedstawione w niej treści ułatwią zrozumienie, a również zachęcą do pogłębionych studiów i zainspirują do przemyśleń nad znaczeniem psychologicznych zjawisk mieszczących się w obszarze zdrowia.v
Spis treści:
 • Wprowadzenie
 • Część I. Psychologiczne aspekty zdrowia i choroby
 • Teoretyczne podstawy refleksji o zdrowiu
 • Orientacja salutogenetyczna w problematyce zdrowotnej. Schemat Antonovsky'ego
 • Behawioralne wyznaczniki zdrowia - zachowania zdrowotne
 • Radzenie sobie ze stresem w procesie budowania zdrowia
 • Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem
 • Asertywność - osobisty zasób w zmaganiu się ze stresem w relacjach interpersonalnych
 • Psychologiczne aspekty ciała a style radzenia sobie ze stresem
 • Psychologiczne uwarunkowania podatności na choroby
 • Psychologiczne czynniki ryzyka choroby wieńcowej - Wzór Zachowania A (WZA)
 • Psychologiczne aspekty chorób nowotworowych
 • Zdrowotne skutki chronicznego urazu doznanego w dzieciństwie
 • Podmiotowe uwarunkowania zachowania się pacjenta wobec własnej choroby
 • "Gotowość do leczenia się" jako jeden z warunków zachowań prozdrowotnych
 • Część II. Psychologiczne aspekty relacji doktor-pacjent
 • Zarys problematyki promocji zdrowia osób niepełnosprawnych, chorych przewlekle i terminalnie
 • Modele kontaktu lekarza z pacjentem
 • Oczekiwania jako czynniki kształtujące relację doktor-pacjent
 • Empatia i jej znaczenie dla relacji doktor-pacjent
 • Informowanie pacjenta poprzez lekarza. Czy ludzie chorzy chcą wiedzieć wszystko o tym, co im zagraża?
 • Znaczenie podmiotowego udziału pacjenta w procesie terapeutycznym
 • Psychologiczne aspekty rozmowy lekarza z pacjentem umierającym i jego rodziną
 • Dylematy w pracy lekarza
 • Zakończenie
 • Indeks nazwisk
 • Indeks rzeczowy

Czym jest znaczenie w Słownik na P .