podstawy usprawniania co to znaczy
Co znaczy usprawniania neurorozwojowego wg Berty?. Co to jest postępowania usprawniającego u dzieci.

Czy pomocne?

Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela Bobathów

Definicja z ang. Basics improve neurorozwojowego by Berta and Karel Bobath, z niem. Grundlagen verbessern neurorozwojowego von Berta und Karel Bobath.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1998, wyd. 2, Oprawa: miękka,146 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.31 kg
Zagadnienia: podstawy usprawniania
ISBN: ISBN 83-87114-30-8
Opis: Większość aktualnie stosowanych i uznanych na świecie metod postępowania usprawniającego u dzieci z porażeniem mózgowym opiera się na koncepcji neurorozwojowego podejścia terapeutycznego (Neurodevelopmental Treatment - NDT), wprowadzonej poprzez Bertę i Karela Bobathów, wzbogaconej i rozpowszechnionej w Polsce poprzez kontynuatorki tej idei - Elisabeth Köng i Marty Duinton ze Szwajcarii. Autorki tego opracowania poruszają zagadnienia dotyczące podstaw neurofizjologicznych rehabilitacji, klinicznych i rozwojowych konsekwencji zaburzeń wynikających z uszkodzenia niedojrzałego OUN i aspektów diagnostycznych i terapeutycznych postępowania usprawniającego. Wedle koncepcją NDT, podstawowym problemem klinicznym zaburzeń ruchowych pochodzenia ośrodkowego jest konflikt między brakiem wystarczających możliwości antygrawitacyjnych dziecka a naturalną koniecznością rozwoju psychomotorycznego. Dominującymi symptomami są tu zaburzenia zdobywania i doskonalenia umiejętności funkcjonalnych, a więc tak zwany edukacji sensomotorycznej. Postępowanie usprawniające powinno więc wykraczać daleko poza wzmacnianie osłabionych mięśni czy zwiększanie zakresu ruchu w poszczególnych stawach. Skutecznym metodą leczenia nie może zatem być próba nauczania poszczególnych umiejętności ruchowych czy powielanie prawidłowej sekwencji rozwoju psychomotorycznego. Jedynym uzasadnionym neurorozwojowo celem usprawniania jest powstanie bogatego, indywidualnego potencjału sensomotorycznego każdego dziecka i właściwe "ułożenie" poszczególnych jego przedmiotów w prawidłowy obraz neuronalnej architektury mózgu.
Spis treści:
  • 1. Neurofizjologiczne podstawy koncepcji Karela i Berty Bobathów
  • 2. Kliniczne podstawy zaburzeń ruchowych pochodzenia ośrodkowego
  • 3. Rozwojowe podstawy postępowania usprawniającego
  • 4. Niektóre zagadnienia prawidłowego rozwoju psychomotorycznego
  • 5. Systemy nieprawidłowego rozwoju psychomotorycznego
  • 6. Diagnostyczne aspekty koncepcji neurorozwojowej
  • 7. Wskazania do natychmiastowego rozpoczęcia usprawniania
  • 8. Podstawy usprawniania neurorozwojowego

Czym jest znaczenie w Słownik na P .