podstawy wirusologii co to znaczy
Co znaczy Podstawy wirusologii molekularnej?. Co to jest molekularnej, oparte na najnowszych.

Czy pomocne?

Podstawy wirusologii molekularnej

Definicja z ang. Fundamentals of molecular virology, z niem. Grundlagen der molekularen Virologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,612 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.97 kg
Zagadnienia: podstawy wirusologii
ISBN: ISBN 83-01-14223-5
Opis: Kompendium współczesnej wiedzy o wirusach, ich biologii molekularnej, oparte na najnowszych badaniach. Autor bardzo przystępnie wprowadza w ten niewidzialny, lecz niezwykle różnorodny świat, prezentując między innymi klasyfikację wirusów, ich namnażanie, nowe choroby, dawniej nie rozpoznawane, wykorzystanie wirusów w inżynierii genetycznej, szczepionki przeciwwirusowe. Książka zawiera bogaty materiał ilustracyjny, wykaz skrótów, pytania i problemy, ułatwiające korzystanie z niego i przyswojenie ogromnej wiedzy. Podręcznik przeznaczona jest dla studentów biologii i medycyny – szczególnie wydziałów lekarskich i farmaceutycznych, również studentów akademii rolniczych, biotechnologii, doktorantów i pracowników naukowych.
Spis treści:
  • Wstęp 1. Historia wirusologii 2. Klasyfikacja wirusów 3. Struktura cząstek wirusowych 4. Poznanie sekwencji nukleotydowej genomów wirusowych 5. Białka wirusowe 6. Organizacja i struktura genomów wirusów typu (+) RNA 7. Struktura i organizacja genomów wirusów typu (-) RNA 8. Struktura i organizacja genetyczna genomu wirusów typu RNA zawierających dwuniciowy RNA (dsRNA wirusy) 9. Struktura i organizacja genetyczna wirusów typu DNA 10. Struktura i organizacja genomu wirusów wykorzystujących odwrotną transkryptazę w wewnątrzkomórkowym cyklu rozwojowym 11. Zmienność genetyczna wirusów 12. Namnażanie wirusów 13. Ekspresja materiału genetycznego wirusów typu RNA 14. Ekspresja genów wirusów zawierających jako genom RNA o ujemnej polarności 15. Ekspresja genomu eukariotycznych dsRNA wirusów 16. Ekspresja materiału genetycznego wirusów prokariotycznych o genomie w postaci DNA 17. Ekspresja materiału genetycznego wirusów eukariotycznych o genomie w postaci DNA 18. Ekspresja i replikacja materiału genetycznego wirusów typu RNA i DNA, w których cykl replikacyjny zachodzi z udziałem odwrotnej transkryptazy 19. Replikacja genomowego RNA o polarności dodatniej 20. Replikacja genomowego RNA o polarności ujemnej 21. Replikacja genomu wirusów o genomie dsRNA 22. Replikacja genomowego DNA wirusów prokariotycznych 23. Replikacja genomowego DNA wirusów eukariotycznych 24. Składanie i dojrzewanie cząstek wirusowych 25. System patogenności wirusów 26. Nietypowe formy patogenne, czynniki subwirusowe 27. Nowo wyłaniające się choroby wirusowe 28. Szczepionki przeciwwirusowe
  • Pytania i problemy
  • Niektóre pojęcia, skróty i symbole
  • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na P .