podstawy żywienia zwierząt co to znaczy
Co znaczy Podstawy żywienia zwierząt?. Co to jest opracowania, zatytułowanego ''Żywienie zwierząt i.

Czy pomocne?

Podstawy żywienia zwierząt

Definicja z ang. Basics of animal nutrition, z niem. Grundlagen der Tierernährung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: SGGW, Warszawa 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,219 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.41 kg
Zagadnienia: podstawy żywienia zwierząt
ISBN: ISBN 83-7244-196-0
Opis: Ostatnie wydanie obowiązującego naszych studentów opracowania, zatytułowanego ''Żywienie zwierząt i paszoznawstwo'', miało miejsce w 1997 roku. Cały nakład tego wydania został wyczerpany i praktycznie opracowanie tj. nieosiągalne dla studentów. Równocześnie w ostatnich latach obserwuje się olbrzymi postęp w naukach przyrodniczych, rolniczych, w tym także w zakresie żywienia zwierząt. Prócz przewartościowania niektórych pojęć pojawiły się zupełnie nowe zagadnienia i spojrzenia na nie. Dotyczy to między innymi roli i znaczenia mączek mięsnych i mięsno-kostnych dla zwierząt gospodarskich, które jeszcze do niedawna wysoko cenione, stały się, w ostatnim dosłownie czasie, sporym zagrożeniem nie tylko dla zwierząt (choroba szalonych krów - ''BSE''), lecz poprzez spożywanie produktów mięsnych również dla ludzi (choroba Creutzfeldta-Jakoba -''CJD''). Zmieniły się także ogólne poglądy na wartość odżywczą pasz, dzięki dokładniejszej znajomości ich składu chemicznego. Do szacowania wartości pasz nie wystarcza już tylko sama badanie podstawowa, lecz sporo innych oznaczeń specjalistycznych, o których mowa jest w niniejszym opracowaniu. także inne działy, takie jak: znaczenie składników pokarmowych, określanie wartości pokarmowej pasz czy także zasady normowania i układania dawek pokarmowych (w tym dla wielu nowych gatunków i grup produkcyjnych zwierząt), zostały rozszerzone i uzupełnione o nową wiedzę z tego zakresu. Ponadto w opracowaniu uwzględniono nowe rozdziały dotyczące zasad sporządzania preliminarza pasz i komputerowych technik obliczeniowych składu mieszanek. Opracowanie to napisane zostało raczej z myślą o studentach kierunku zootechnicznego, tak studiów dziennych, jak i zaocznych. Będzie ono także niezwykle pomocne do nauczania studentów z innych pokrewnych kierunków (weterynaryjnego, rolniczego i ekonomiczno-rolniczego). Janusz Leszek Sokół
Spis treści:
  • SKRÓCONY Lista TREŚCI 1. Skład chemiczny pasz 2. Pasze i ocena ich jakości 3. Określanie wartości pokarmowej pasz 4. Zasady żywienia i układania dawek pokarmowych dla zwierząt gospodarskich 5. Preliminarz paszowy

Czym jest znaczenie w Słownik na P .