podyplomowe kształcenie co to znaczy
Co znaczy kształcenie lekarzy w zakresie medycyny?. Co to jest J. Nofera w Łodzi, szczególnie z.

Czy pomocne?

Podyplomowe kształcenie lekarzy w zakresie medycyny pracy - przewodnik dydaktyczny

Definicja z ang. Postgraduate training of doctors in occupational medicine - Teaching Guide, z niem. Postgraduate Ausbildung von Ärzten in der Arbeitsmedizin - Lehrhandbuch.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2001, wyd. 1, Oprawa: twarda,76 str., Wymiary: 175 x 245 mm , Waga: 0.27 kg
Zagadnienia: podyplomowe kształcenie
ISBN: ISBN 83-88261-72-X
Opis: Wieloletnie doświadczenia Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, szczególnie z okresu ostatnich lat przyśpieszonego procesu przemian systemowych w opiece zdrowotnej wskazują na potrzebę adekwatniejszego, niż dotychczas podejścia metodologicznego w zakresie kreowania treści i form pomocy dydaktycznych. Stąd też kluczowym założeniem niniejszego opracowania jest umiejscowienie wymagań programowych i wskazań dydaktycznych w szerokim kontekście rozwiązań prawnoorganizacyjnych. W ten sposób przedstawiane wydawnictwo jest również przewodnikiem po systemie kształcenia w zakresie medycyny pracy. Jest on skierowany przede wszystkim do lekarzy zainteresowanych problematyką medycyny pracy, ale może okazać się również przydatny w działach szkolenia instytutów naukowo-badawczych czy wojewódzkich ośrodków medycyny pracy. Materiał podzielony został na dwie części. W pierwszej przedstawiono zagadnienia powiązane z wymogami uzyskania nowym, określonym aktualnymi przepisami, trybem specjalizacji z medycyny pracy razem z przewidzianym programem kształcenia. W drugiej zaprezentowano możliwości uzyskania dodatkowych uprawnień i wskazano na formy i treści programów kształcenia ustawicznego. Ważną pomocą dla wszystkich zainteresowanych powinny być załączniki obejmujące wzory dokumentów specjalizacyjnych, zakresy wiedzy i umiejętności objętych programem specjalizacji z medycyny pracy, a również proponowane piśmiennictwo, kolekcja linków internetowych i wykaz jednostek prowadzących kształcenie podyplomowe.
Spis treści:
 • 1. Kształcenie w ramach specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy
 • 1.1. Zasady odbywania specjalizacji
 • 1.2. Zakres kompetencji nabywanych w trakcie specjalizacji
 • 1.3. Formy zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności
 • 1.4. Programy kursów przewidzianych programem specjalizacji w zakresie medycyny pracy
 • 2. Kształcenie ustawiczne w medycynie pracy
 • 2.1. Podstawy prawne
 • 2.2. Formy zdobywania wiedzy
 • 2.3. Dostępne kursy w ramach kształcenia ustawicznego
 • 3. Załączniki
 • 3.1. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy
 • 3.2. Karta szkolenia specjalizacyjnego w zakresie medycyny pracy
 • 3.3. Wymagana wiedza w ramach specjalizacji w medycynie pracy
 • 3.4. Wymagane umiejętności praktyczne w ramach specjalizacji w medycynie pracy
 • 3.5. Niektóre pozycje piśmiennictwa przydatnego w doskonaleniu zawodowym lekarzy medycyny pracy
 • 3.6. Przydatne adresy internetowe
 • 3.7. Informator - adresy i telefony jednostek kształcących

Czym jest znaczenie w Słownik na P .