pokonywać słabości zabawy co to znaczy
Co znaczy zabawy wzmacniające wiarę we własne?. Co to jest wygodnymi ofiarami!'' Podręcznik ta chce.

Czy pomocne?

POKONYWAĆ SŁABOŚCI - zabawy wzmacniające wiarę we własne siły

Definicja z ang. Overcome their weaknesses - fun enhancing self-confidence, z niem. Überwinden Sie ihre Schwächen - Spaß Verbesserung Selbstvertrauen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Jedność, Kielce 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,140 str., Wymiary: 160 x 210 mm , Waga: 0.27 kg
Zagadnienia: pokonywać słabości zabawy
ISBN: ISBN 83-7224-424-3
Opis: ''Mocne dzieci są męczące, ale wygodne dzieci są także wygodnymi ofiarami!'' Podręcznik ta chce pomóc w tym, aby dzieci były mocne i radziły sobie w życiu. Przedstawione w niej zabawy i ćwiczenia mają przekazać dzieciom pozytywne uczucia w stosunku do siebie i innych. Istotne jest, by dzieci, które nie mają ochoty na daną zabawę lub też u których przekroczona została granica wstydu, nie były zmuszane do przyłączenia się do pozostałych. Samostanowienie jest tutaj podstawą sukcesu. Ćwiczenia te pomyślane zostały dla dorosłych – mają zapoczątkować refleksyjny mechanizm nad własną pedagogiką. Zabawy i ćwiczenia zawarte w tej książce nie służą zatykaniu dziur w programie. Są wprowadzeniem do projektu, gdzie wychowawcy świadomie zajmą się szerokim tematem prewencji (zapobiegając przemocy fizycznej, molestowaniu seksualnemu lub nałogom). Proszę pomóc dzieciom w tym, aby potrafiły same sobie pomóc. Cieszmy się z silnych i szczęśliwych dzieci, które umieją świadomie z zaufaniem we własne siły poradzić sobie z trudnościami życia!
Spis treści:
  • Wyraz wstępne
  • 1. TEORIA W SKRÓCIE I WPROWADZENIE DLA WYCHOWAWCZYŃ 1.1. Autorytet dorosłych nie jest nietykalny. Powstawanie wzorców autorytetów w ramach jednego pokolenia. Aspekty psychologii rozwojowej w postrzeganiu przez dzieci siebie samych i innych osób. Pedagogiczne warunki dla uczenia się samopoznania i zaufania we własne siły 1.2. Na tropie własnego stylu wychowawczego. Wprowadzające ćwiczenia dla wychowawczyń. Robota z rodzicami i wiadomości dla rodziców. Prewencja jako część integracyjnego wychowania
  • 2. KTO DOBRZE SIĘ CZUJE WE WŁASNEJ SKÓRZE, BĘDZIE BARDZIEJ PEWNY SIEBIE Dzieci powinny poznać swoje ciało
  • 3. KTO WIE, CZEGO CHCE, MOŻE ZABRAĆ GŁOS Dzieci chcą same decydować
  • 4. KOMU WOLNO OTWARCIE POWIEDZIEĆ, CO MYŚLI, TEN NIE MUSI KŁAMAĆ Dzieci chcą mówić prawdę
  • 5. SAMA SIŁA NIE CZYNI Silnym Dzieci chcą być silne i nie doświadczać naruszania ich prywatności
  • 6. JEDEN PROWADZI, RESZTA IDZIE ZA NIM Dzieci również chcą czasami stanowić o sobie i innych
  • INDEKS ZABAW

Czym jest znaczenie w Słownik na P .