polityka zdrowotna samorządu co to znaczy
Co znaczy samorządu terytorialnego a członkostwo?. Co to jest własnego środowiska, ''na miejscu.

Czy pomocne?

Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego a członkostwo Polski w Unii Europejskiej

Definicja z ang. Health policy of local government and the Polish membership in the European Union, z niem. Die Gesundheitspolitik der lokalen Regierung und der polnischen Mitgliedschaft in der Europäischen Union.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: CeDeWu, Warszawa 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,116 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.24 kg
Zagadnienia: polityka zdrowotna samorządu
ISBN: ISBN 83-60089-01-9
Opis: Aktywność samorządowa skierowana na poprawę zdrowotności własnego środowiska, ''na miejscu'', należy do w najwyższym stopniu oczekiwanych i społecznie cenionych inicjatyw władzy terytorialnej. Trafność strategicznych decyzji w dziedzinie zdrowia publicznego odpowiadających dobrze rozpoznanym potrzebom zdrowotnym na terenie działania organów samorządowych, jak dowiodły doświadczenia ''unijne'', w ważny sposób wspiera działania służb medycznych we wspólnym wysiłku na rzecz poprawy stanu zdrowia lokalnej społeczności. Publikacja J. Karskiego jest przydatnym kompendium niezbędnej wiedzy o współczesnych problemach zdrowia publicznego służącej użyciu potencjału intelektualnego i materialnego środowisk samorządowych dla konstruowania adekwatnych programów zdrowotnych. Liczne aneksy aktów normatywnych i uzupełniające dane bibliograficzne odnoszące się do przedmiotu opracowania są cennym jego uzupełnieniem
Spis treści:
  • Współczesne kierunki rozwoju zdrowia publicznego
  • Przypadek zdrowotna ludności w Polsce i w krajach UE
  • Zadania samorządu terytorialnego wobec zdrowia publicznego
  • Wyniki badań własnych w perspektywie krajowej i europejskiej
  • Sugestie dotyczące realizacji zadań samorządu terytorialnego w zakresie polityki zdrowotnej
  • Podsumowanie Aneks I. Zadania i kompetencje gminy, powiatu i województwa w zakresie zdrowia publicznego wynikające z przepisów prawa polskiego Aneks II. A. Organizacja europejskiej polityki społecznej i zdrowotnej Aneks II. B. „Różnicowanie” między Poradą Europejską, Poradą Europy i Poradą UE Aneks III. Społeczne uwarunkowania zdrowia i ich implikacje dla polityki Aneks IV. Artykuł 152 Traktatu Amsterdamskiego Aneks V. Decyzja Nr 1786/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Porady z 23 września 2002 r. przyjmująca program działania Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego (2003-2008) Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na P .