położnictwo podręcznik co to znaczy
Co znaczy Podręcznik dla położnych i pielęgniarek?. Co to jest procesie opieki nad ciężarną.

Czy pomocne?

Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek.

Definicja z ang. Obstetrics. Manual for midwives and nurses., z niem. Geburtshilfe. Handbuch für Hebammen und Krankenschwestern..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, wyd. 1, Oprawa: twarda,476 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.97 kg
Zagadnienia: położnictwo podręcznik
ISBN: ISBN 83-200-2630-X
Opis: Zawód położnej i pielęgniarki jest wyjątkowo istotny w procesie opieki nad ciężarną, położnicą i noworodkiem po porodzie. We współczesnej medycynie perinatalnej razem z obserwowanym w ostatnich latach spadkiem liczby urodzeń wzrasta liczba ciąż o przebiegu nieprawidłowym. Konsekwencją tego jest postęp, jaki obserwuje się w zakresie diagnostyki, terapii i organizacji opieki nad matką i dzieckiem. Współczesna położna i pielęgniarka powinny uczestniczyć z pełnym przekonaniem we wszystkich tych procesach, które mają na celu zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego przebiegu i ukończenia ciąży. To jest możliwe jedynie wtedy, gdy ich nauka będzie oparta na najnowszych standardach postępowania medycznego, przyjętych nie tylko w Polsce, lecz również w państwach UE. Takiemu celowi służyć ma opracowany książka, gdzie zawarto podstawowe wiadomości o fizjologii i patologii ciąży, lecz także standardy postępowania pielęgniarskiego (stanowi to swojego rodzaju nowość w tego typu podręcznikach), opracowane poprzez zespół doświadczonych lekarzy i położnych. Standardy te powstały w oparciu o ich doświadczenia zawodowe, lecz także skorzystano z opracowań dostępnych z innych państw Europy. Jestem przekonany, iż po uzyskaniu podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii i patofizjologii rozrodu właśnie te rozdziały będą szczególnie przydatne w codziennej pracy położnej i pielęgniarki.
Spis treści:
 • 1. Zasady organizacji opieki w momencie ciąży, porodu i połogu w Polsce
 • 2. Anatomia położnicza
 • 3. Cykl miesiączkowy
 • 4. Odżywianie kobiety ciężarnej
 • 5. Ciąża o przebiegu niepowikłanym
 • 6. Poród
 • 7. Połóg
 • 8. Patofizjologia ciąży
 • 9. Choroby matki wikłające przebieg ciąży
 • 10. Ocena stanu płodu w momencie ciąży i porodu
 • 11. Resuscytacja noworodka
 • 12. Zasady pielęgnacji noworodka
 • 13. Szkoła rodzenia

Czym jest znaczenie w Słownik na P .