pomoc społeczna zmiany co to znaczy
Co znaczy zmiany i warunki skutecznego działania?. Co to jest pierwszym opisane zostały zmiany.

Czy pomocne?

Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania

Definicja z ang. Social assistance - change and the conditions of effective action, z niem. Sozialhilfe - ändern und die Bedingungen für wirksame Maßnahmen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,94 str., Wymiary: 165 x 235 mm
Zagadnienia: pomoc społeczna zmiany
ISBN: ISBN 83-7178-231-0
Opis: Prezentowana publikacja zawiera dwa odrębne opracowania. W pierwszym opisane zostały zmiany mechanizmu zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji pomocy społecznej, instytucji wprowadzanej w nowym zakresie, na nowych zasadach działania i z nowymi instrumentami w latach 90. W drugim opracowaniu zawarte zostały rozważania i opisane doświadczenia monitorowania i ewaluacji działań pomocy społecznej i ochrony socjalnej w wybranych dziedzinach polityki społecznej. Każde z opracowań ma inną konstrukcję. W pierwszym, przedstawione zostały trzy kluczowe zagadnienia: - Pkt. wyjścia, a więc mechanizm zabezpieczenia społecznego w okresie realnego socjalizmu w celu wskazania głównych jego cech, od którego zaczęły się w okresie transformacji zarówno mniejsze zmiany, jak i radykalne reformy. - Następnie opisany został mechanizm pomocy społecznej jako kluczowy dział pozaubezpieczeniowych programów socjalnych, a również inne specjalne programy socjalne lokowane zarówno poza pomocą społeczną, jak i poza systemem ubezpieczeń społecznych, a posiadające ważne znaczenie w przeciwdziałaniu ubóstwu i tworzeniu sieci bezpieczeństwa socjalnego. Podstawą opisu są rozwiązania polskie. Przykłady z innych państw Europy Środkowej i Wschodniej omawiane są wówczas, gdy różnice instytucjonalne są znaczne. - Omówione zostały wreszcie problemy, jakie występują na tle podejmowanych zmian, które mogą utrudniać mechanizm transformacji bądź tylko wymagają czasu niezbędnego dla budowania nowych instytucji i przyswojenia zasad jej funkcjonowania. W drugim opracowaniu, poświęconym monitorowaniu i ewaluacji wybranych obszarów pomocy społecznej i ochrony socjalnej, przedstawione zostały zarówno ogólne problemy informacji i wskaźników społecznych, jak i przykłady podejścia do analizy efektywności wybranych aktywności socjalnych, a przede wszystkim pomocy społecznej. Publikacja przeznaczona jest nie tylko dla specjalistów, ale również dla szerszego grona zainteresowanych przemianami instytucjonalnymi w zakresie pomocy społecznej i ochrony socjalnej w pozostałych branżach polityki społecznej i rynku pracy: polityków, samorządowców, dziennikarzy i studentów wydziałów nauk społecznych.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na P .