poradnik terapii co to znaczy
Co znaczy Poradnik terapii nadciśnienia tętniczego?. Co to jest wzbogacone o nowe hipotezy.

Czy pomocne?

Poradnik terapii nadciśnienia tętniczego

Definicja z ang. Guide therapy of hypertension, z niem. Leitfaden Therapie von Bluthochdruck.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medical Press, Gdańsk 1998, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,151 str., Wymiary: 110x190 mm
Zagadnienia: poradnik terapii
ISBN: ISBN 83-87909-15-7
Opis: Obecne wydanie tego podręcznika zostało znacznie poszerzone, wzbogacone o nowe hipotezy dotyczące nadciśnienia, wiadomości o charakterze klinicznym i dane o nowych lekach przeciwnadciśnieniowych i systemach terapeutycznych
Spis treści:
 • Nadciśnienie tętnicze pierwotne i powikłania narządowe
 • Epidemiologia nadciśnienia tętniczego w Stanach Zjednoczonych i jego podział
 • Nadciśnienie tętnicze wtórne
 • Pomiar ciśnienia tętniczego
 • Tony Korotkowa
 • Najczęstsze błędy pomiaru ciśnienia tętniczego
 • Zespół "nadciśnieniowo-miażdżycowy"
 • Niefarmakologiczne sposoby
 • leczenia nadciśnienia tętniczego
 • Wybór terapii przeciwnadciśnieniowej
 • Zaburzenia hemodynamiczne w przebiegu nadciśnienia tętniczego
 • Rekomendowany sposób obniżania ciśnienia tętniczego, uwzględniający zaburzenia hemodynamiczne
 • Działania hemodynamiczne leków przeciwnadciśnieniowych
 • Powikłania narządowe w przebiegu nadciśnienia tętniczego
 • Przewidywana długość życia a wysokość ciśnienia tętniczego
 • Efekty terapii nadciśnienia tętniczego
 • Niektóre kontrolowane, randomizowane próby kliniczne leczenia diuretykami i ß-blokerami osób z nadciśnieniem łagodnym albo umiarkowanym i chorobą wieńcową, 1979-1992
 • Próby kliniczne dotyczące stosowania diuretyków i ß-blokerów w łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniu i w chorobie wieńcowej: podsumowanie
 • Próby kliniczne dotyczące stosowania antagonistów wapnia w nadciśnieniu tętniczym
 • Choroba wieńcowa: czynniki ryzyka
 • Lista treści
 • Choroba wieńcowa: inne potencjalne czynniki ryzyka
 • Wpływ leczenia diuretykami i ß-blokerami na czynniki ryzyka choroby wieńcowej
 • Wpływ leków przeciwnadciśnieniowych na stężenie lipidów w surowicy
 • Stężenie lipidów w surowicy a wykorzystywanie diuretyków i b-blokerów w leczeniu nadciśnienia: podsumowanie
 • Wpływ leków przeciwnadciśnieniowych na czynniki ryzyka choroby wieńcowej
 • Leki przeciwnadciśnieniowe a czynniki ryzyka choroby wieńcowej: podsumowanie
 • Badania dotyczące wpływu antagonistów wapnia na miażdżycę naczyń
 • Nadciśnienie tętnicze a upośledzenie funkcji nerek
 • Prawdopodobne systemy uszkodzenia nerek w przebiegu nadciśnienia tętniczego
 • Nadciśnienie, choroby nerek i leczenie hipotensyjna
 • Wpływ leków przeciwnadciśnieniowych na funkcje nerek
 • Dobór leczenia na podstawie podziału na grupy terapeutyczne
 • Dane demograficzne a leki przeciwnadciśnieniowe
 • Chorzy na cukrzycę i nadciśnienie: śmiertelność, choroba wieńcowa i leczenie hipotensyjne
 • Nadciśnienie tętnicze lekooporne
 • Nadciśnienie tętnicze: stany naglące i pilne
 • Nadciśnienie w czasie ciąży
 • Jakość życia a leczenie przeciwnadciśnieniowa ( niektóre próby kliniczne)
 • Całkowity wydatek leczenia nadciśnienia tętniczego
 • Charakterystyka idealnego leku przeciwnadciśnieniowego
 • Skojarzone leczenie przeciwnadciśnieniowe: ( niektóre leki
 • Skojarzone leczenie przeciwnadciśnieniowe - ( niektóre leki, podsumowanie
 • Leczenie przeciwnadciśnieniowe: skuteczność monoterapii
 • ( niektóre interakcje leków hipotensyjnych
 • Max. rekomendowane dawki leków hipotensyjnych
 • Leki moczopędne
 • Leki moczopędne - kolekcja
 • Agoniści receptorów alfa o działaniu centralnym
 • Agoniści receptorów alfa o działaniu centralnym: podobieństwa
 • Agoniści receptorów alfa o działaniu centralnym - kolekcja
 • Porównanie powszechnie stosowanych doustnych a-agonistów
 • Inhibitory neuronów pozazwojowych
 • Inhibitory neuronów pozazwojowych - kolekcja
 • ß-blokery
 • Działania niepożądane i przeciwwskazania do stosowania ß-blokerów
 • ß-blokery: interakcje leków
 • ß-blokery - kolekcja
 • Leki bezpośrednio rozszerzające naczynia
 • Leki bezpośrednio rozszerzające naczynia-- kolekcja
 • alfa-blokery
 • alfa-blokery - -- kolekcja
 • Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę
 • Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę - -- kolekcja
 • Antagoniści wapnia
 • Antagoniści wapnia- -- kolekcja
 • Blokery receptorów angiotensyny II
 • Blokery receptorów angiotensyny II - - -- kolekcja
 • ( niektóre preparaty złożone w leczeniu nadciśnienia tętniczego
 • Nowe grupy leków przeciwnadciśnieniowych
 • Wnioski
 • Przedmioty decydujące o wyborze terapii w nadciśnieniu tętniczym
 • Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na P .