postępy farmakoterapii nowe co to znaczy
Co znaczy farmakoterapii - nowe leki?. Co to jest aktualizacją wiedzy na temat stosowanych leków.

Czy pomocne?

Postępy farmakoterapii - nowe leki przeciwdepresyjne cz. 1

Definicja z ang. Progress pharmacotherapy - new antidepressants part. 1, z niem. Fortschritte Pharmakotherapie - neue Antidepressiva Teil. 1.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AM Poznań, Poznań 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,107 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.23 kg
Zagadnienia: postępy farmakoterapii nowe
ISBN: ISBN 83-88732-61-7
Opis: Leczenie zaburzeń psychicznych wiąże się z ciągłą aktualizacją wiedzy na temat stosowanych leków, niezbędnej do bezpiecznego i skutecznego leczenia. W ostatnich latach na rynek farmaceutyczny wprowadzono sporo nowych leków przeciwdepresyjnych, które cechuje wybiórczość działania farmakologicznego i niski profil działań niepożądanych. W porównaniu do klasycznych, dotychczas stosowanych, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, wykorzystywanie nowych leków wiąże się w mniejszym stopniu z występowaniem działań niepożądanych dotyczących raczej zaburzeń czynności poznawczych, sprawności psychomotorycznych, układu sercowo-naczyniowego albo przyrostu masy ciała; stąd nowe leki są chętniej przyjmowane poprzez pacjentów. Biorąc pod uwagę, iż symptomy uboczne są częstym przyczyną odstawienia leku i prowadzą do upośledzenia funkcjonowania społecznego, bardzo ważne jest by o wyborze właściwego leku przeciwdepresyjnego decydowała nie tylko skuteczność terapeutyczna, lecz również bezpieczeństwo terapii i korzystny profil tolerancji. Materiał zawarty w książce winien zapewnić łatwy dostęp do najaktualniej-szych informacji na temat systemów działania, interakcji i przeciwwskazań, objawów ubocznych i wykorzystania niektórych nowych leków przeciwdepresyjnych. Podręcznik przeznaczona jest dla psychiatrów i lekarzy specjalizujących się w psychiatrii, studentów wydziałów medycznych, farmaceutycznych i biologicznych i dla innych osób zainteresowanych lecznictwem psychiatrycznym
Spis treści:
 • I. FARMAKOLOGIA NOWYCH LEKÓW PRZECIWDEPRESYJNYCH
 • II. WPŁYW NOWYCH LEKÓW PRZECIWDEPRESYJNYCH NA FUNKCJE POZNAWCZE
 • III. FARMAKOTERAPIA ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH PRZY UDZIALE NOWYCH LEKÓW
 • 1. Selektywne inhibitory wychwytu serotoniny (SSRJ)
 • 2. Leki nasilające wychwyt zwrotny serotoniny
 • 3. Inhibitory monoaminooksydazy typu A (MAO-A) - Moklobemid
 • 4. Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI)
 • 5. Inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny (NARI) - Reboksetyna
 • 6. Leki o podwójnym mechanizmie działania - Mirtazapina
 • IV. SPECYFIKA PSYCHOFARMAKOLOGICZNA ZWIĄZANA Z PŁCIĄ
 • V. SPECYFIKA PSYCHOFARMAKOLOGICZNA U LUDZI W WIEKU PODESZŁYM

Czym jest znaczenie w Słownik na P .