postępy neuroradiologii co to znaczy
Co znaczy Postępy neuroradiologii?. Co to jest redakcją profesora Jerzego Waleckiego ma unikalny.

Czy pomocne?

Postępy neuroradiologii

Definicja z ang. progress neuroradiology, z niem. Fortschritte der Neuroradiologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Oświata UN-O, Warszawa 2007, wyd. 1, Oprawa: twarda,624 str., Wymiary: 200 x 285 mm , Waga: 1.95 kg
Zagadnienia: postępy neuroradiologii
ISBN: ISBN 83-904-499-99
Opis: Robota zbiorowa pt. ''Postępy neuroradiologii'' pod redakcją profesora Jerzego Waleckiego ma unikalny, multimedialny charakter. Podręcznik o objętości 630 stron zawiera 1761 kolorowych i czarno-białych ilustracji i bogate piśmiennictwo. Wzbogacona jest o płytę CD zawierającą wszystkie ilustracje z monografii. Autorami rozdziałów są wybitni radiolodzy mający długoletnie doświadczenie kliniczne i znaczący majątek naukowy. ''Postępy neuroradiologii'' adresowane są przede wszystkim do radiologów, neurochirurgów i neurologów. Podręcznik zawiera wiadomości niezbędne w codziennej praktyce klinicznej.
Spis treści:
  • Część I – Zagadnienia ogólne 1. Miejsce i rola neuroradiologii w neurologii i neurochirurgii – Zbigniew Czernicki 2. Fizyczne podstawy tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego - zagadnienia niektóre. Środki kontrastowe - Charles Romanowski, Katarzyna Sklinda, Michał Zawadzki, Mariusz Furmanek, Michał Adamczyk 3. Obrazowanie molekularne i komórkowe OUN z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego - Paweł Grieb, Jerzy Walecki 4. Diagnostyka ultrasonograficzna OUN w pediatrii – Michał Brzewski 5. Diagnostyka ultrasonograficzna tętnic domózgowych – Tomasz Jargiełło 6. Kompleksowa diagnostyka naczyń domózgowych - DSA, angiografia TK i angiografia MR – Jan Baron, Katarzyna Gruszczyńska 7. Badania ultrasonograficzne mózgowia poprzez ubytki kostne. Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska – Anna Walecka, Marcin Sawicki 8. PET i SPECT w diagnostyce OUN - Leszek Królicki, Jarosław Ćwikła, Bogdan Małkowski
  • Część II - Anatomia radiologiczna OUN - Jolanta Sikorska, Katarzyna Sklinda, Tomasz Ochrynik
  • Część III – Neuroradiologia kliniczna 9. Zaburzenia rozwojowe OUN - Jolanta Sikorska, Ewa Kluczewska 10. Choroby istoty białej – Monika Bekiesińska-Figatowska 11. Zespoły otępienne – Marek Gołębiowski 12. Neuroobrazowanie w psychiatrii - Lidia Sobańska-Głodzik 13. Guzy wewnątrzczaszkowe – Jerzy Walecki, Charles Romanowski 14. Guzy mózgowia u dzieci - Bożena Góraj 15. Guzy i zmiany guzopodobne podstawy czaszki – Barbara Bobek-Billewicz 16. Guzy wewnątrz- i okołosiodłowe – Włodzimierz Paprzycki 17. Guzy kanału kręgowego – George Krol, Elżbieta Jurkiewicz 18. Choroby kręgosłupa – Marek Sąsiadek, Marek Konopka 19. Urazy czaszkowo-mózgowe – Romana Bogusławska-Walecka 20. Wady naczyniowe OUN – Włodzimierz Paprzycki, Marek Stajgis 21. Choroby naczyniopochodne OUN – Jerzy Walecki, Tomasz Bulski, Katarzyna Sklinda 22. Choroby zapalne OUN – Jerzy Kulczyki i Eugeniusz Tarasów 23. Choroba Creutzfelda-Jakoba – Jerzy Kulczycki 24. Neurobrazowanie w padaczce - Wojciech Dzienis, Eugeniusz Tarasów 25. Neuroradiologia zabiegowa – Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, Maciej Szajner 26. Neuronawigacja. Operacje neurochirurgiczne kierowane obrazem – Tomasz Trojanowski 27. Teleradiologia w neurologii i neurochirurgii – Mariusz Głowacki, Jerzy Jurkiewicz

Czym jest znaczenie w Słownik na P .