postępy promocji zdrowia co to znaczy
Co znaczy zdrowia - przegląd międzynardowy?. Co to jest zakresie dowodów naukowych promocji zdrowia.

Czy pomocne?

Postępy promocji zdrowia - przegląd międzynardowy

Definicja z ang. The progress of health promotion - a review międzynardowy, z niem. Der Fortschritt der Gesundheitsförderung - eine Überprüfung międzynardowy.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: CeDeWu, Warszawa 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,218 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.43 kg
Zagadnienia: postępy promocji zdrowia
ISBN: ISBN 83-60089-19-4
Opis: Przedstawiony w niniejszym opracowaniu zestaw osiągnięć w zakresie dowodów naukowych promocji zdrowia w skali światowej i zaprezentowanie decyzji i kierunków działań w wybranych państwach, powinny przekonać naszych polityków i decydentów o potrzebie większego ich zaangażowania w problematykę zdrowotną społeczeństwa, bo jak wiadomo postęp i rozwój społeczno-gospodarczy jest znacznie łatwiejszy, o ile nie w ogóle możliwy, jeśli jest podejmowany i realizowany poprzez zdrowe społeczeństwo. Społeczeństwo, którego stan zdrowia jest niedobry wymaga nie tylko zwiększonych nakładów na leczenie, ale również minimalizuje szanse na gwarantujące postęp i rozwój wytwarzanie dóbr materialnych i niematerialnych dla dobra ogółu. Państwa, które równolegle do działań systemowych w ochronie zdrowia zmierzających do zapewnienia odpowiednich świadczeń leczniczych „zaryzykowały” inwestowanie w zdrowie, mogą dzisiaj pochwalić się znaczną poprawą stanu zdrowia ich obywateli, a co za tym idzie – większą szansą na pokrycie potrzeb finansowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, których jeszcze wymaga znaczna, chociaż już mniejsza część społeczeństwa.
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • Rozdział l. POSTĘPY PROMOCJI ZDROWIA - OD AŁMA-AT DO BANGKOKU 1.1. Podejścia do zdrowia i jego promocji 1.2. Zasady działania i wartości promocji zdrowia 1.3. Realizacja celów i zadań promocji zdrowia 1.4. Główne dokumenty i koncepcje promocji zdrowia
  • Rozdział 2. TEORIA I PRAKTYKA PROMOCJI ZDROWIA DZIŚ I JUTRO 2.1. Przyrost zainteresowania promocją zdrowia 2.2. Strategie działania promocji zdrowia 2.3. Ocena potrzeb zdrowotnych jako pierwszy krok działań promocji zdrowia 2.4. Znaczenie kapitału społecznego dla promocji zdrowia 2.5. Inwestowanie w zdrowie jako naczelna zasada promocji zdrowia
  • Rozdział 3. ZDROWIE I POLITYKA 3.1. Podejmowanie decyzji w zakresie zdrowia publicznego 3.2. Ocena polityk promocji zdrowia 3.3. Ocena programów promocji zdrowia społeczności lokalnej 3.4. Ocena polityki promocji zdrowia w skali państwie 3.5. Poszukiwanie sieci polityk dla zdrowia
  • Rozdział 4. OCENA JAKOŚCI PRAKTYKI PROMOCJI ZDROWIA 4.1. Dążenie do zapewnienia jakości w promocji zdrowia 4.2. Rozwój metod oceny jakości działań na rzecz zdrowia 4.3. Ocena wpływu na zdrowie jako narzędzie wykorzystywane zdrowiu i promocji zdrowia 4.4. Ogólny schemat przedmiotów planowania i oceny promocji zdrowia 4.5. Oceny inicjatyw promocji zdrowia 4.6. Zasady oceny w zakresie promocji zdrowia 4.7. Ocena inicjatyw społecznych dla zdrowia i rozwoju 4.8. Zasady oceny badań naukowych w zakresie promocji zdrowia 4.9. Ekonomiczna ocena działań w zakresie promocji zdrowia
  • Rozdział 5. INICJATYWY I DZIAŁANIA PROMOCJA ZDROWIA W PERSPEKTYWIE MIĘDZYNARODOWEJ 5.1. Kanadyjski schemat promocji zdrowia 5.2. Promocja zdrowia w usa Północnej 5.3. Promocja Zdrowia w Japonii 5.4. Promocja zdrowia w Chinach 5.5. Promocja zdrowia w Australii 5.6. Przegląd działań promocji zdrowia w Regionie Zachodniego Pacyfiku
  • ANEKSY Aneks 1. Pojęcia i zasady działania promocji zdrowia (Kompendium) Aneks 2. Oksfordzkie przymierze na rzecz zdrowia. ''The Oxford Health Alliance'' Aneks 3: Szósta Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia w Bangkoku

Czym jest znaczenie w Słownik na P .