postępy diagnostyce leczeniu co to znaczy
Co znaczy diagnostyce i leczeniu chorób układu?. Co to jest świadkami w ostatnich latach, nie.

Czy pomocne?

Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci - TOM IV

Definicja z ang. Advances in the diagnosis and treatment of diseases of the nervous system in children - VOLUME IV, z niem. Fortschritte bei der Diagnose und Behandlung von Erkrankungen des Nervensystems in children - Band IV.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: BiFolium, Lublin 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,168 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.37 kg
Zagadnienia: postępy diagnostyce leczeniu
ISBN: ISBN 83-87991-30-9
Opis: Odkrycia w zakresie nauk medycznych, jakich jesteśmy świadkami w ostatnich latach, nie pozostają bez wpływu na obowiązujące standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Na te właśnie zagadnienia zwracamy uwagę w następnym, czwartym tomie Postępów w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. Przy opracowywaniu poszczególnych rozdziałów staraliśmy się podkreślić zwłaszcza nowe zagadnienia, zmieniające nasze schematy postępowania, pomijając niekiedy zagadnienia znane od lat i omawiane w wielu podręcznikach i monografiach Jednocześnie staraliśmy się dołożyć wszelkich starań, by najnowsze poglądy albo odkrycia znalazły odzwierciedlenie w praktycznym postępowaniu z pacjentem. W zawartości książki znalazło się sporo zagadnień, mogących sprawiać na co dzień ważne problemy diagnostyczne i lecznicze. Do takich można z pewnością zaliczyć różnicowanie napadów padaczkowych i rzekomopadaczkowych, diagnostykę zaburzeń snu i zaburzeń mowy u dzieci i leczenie moczenia nocnego i dziennego. Mamy zatem nadzieję, iż niniejsza podręcznik okaże się przydatna szerokiemu gronu lekarzy, stykających się z dziećmi z problemami neurologicznymi: lekarzom rodzinnym, pediatrom, neurologom ogólnym i dziecięcym. Autorami rozdziałów są prócz neurologów dziecięcych również pediatrzy, neurolodzy, epileptolodzy, genetycy - specjaliści w swoich dziedzinach, wywodzący się z różnych ośrodków w Polsce.
Spis treści:
 • 1. Drgawki okresu noworodkowego
 • 2. Padaczki miokloniczne
 • 3. Diagnostyka stanów rzekomopadaczkowych
 • 4. Zaburzenia snu u dzieci i młodzieży
 • 5. Patofizjologia i obraz kliniczny zaburzeń mowy u dzieci
 • 6. Genetycznie uwarunkowane powody opóźnienia rozwoju umysłowego
 • 7. Diagnostyka i leczenie pęcherza neurogennego
 • 8. Moczenie mimowolne u dzieci
 • 9. Choroby układu pozapiramidowego u dzieci
 • 10. Wrodzone wady metabolizmu przebiegające z objawami neurologicznymi w wieku wczesnoniemowlęcym
 • 11. Nowotwory mózgu u dzieci

Czym jest znaczenie w Słownik na P .