postępy diagnostyce leczeniu co to znaczy
Co znaczy diagnostyce i leczeniu chorób układu?. Co to jest układu nerwowego u dzieci'' - wzorem.

Czy pomocne?

Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci - TOM VI

Definicja z ang. Advances in the diagnosis and treatment of diseases of the nervous system in children - TOM VI, z niem. Fortschritte bei der Diagnose und Behandlung von Erkrankungen des Nervensystems bei Kindern - TOM VI.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Folium, Lublin 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,115 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.28 kg
Zagadnienia: postępy diagnostyce leczeniu
ISBN: ISBN 83-87991-38-4
Opis: Następny VI tom ''Postępów w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci'' - wzorem poprzednich edycji - zawiera omówienia szeregu zagadnień z zakresu neurologii dziecięcej, z którymi możemy się spotkać w codziennej praktyce lekarskiej. Odpowiadają one tematom wykładów wygłoszonych w momencie corocznych kursów organizowanych w Instytucie ''Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka'' w Warszawie. Zakres tematyki, wykraczający często poza samą neurologię dziecięcą sprawił, iż autorami rozdziałów są prócz neurologów dziecięcych, również pediatrzy, farmakolodzy, psychiatrzy, reumatolodzy i patolodzy wywodzący się z różnych ośrodków w Polsce. Przy przygotowywaniu poszczególnych rozdziałów staraliśmy się podkreślić zwłaszcza nowe zagadnienia zmieniające nasze schematy postępowania, pomijając niekiedy zagadnienia znane od lat i omawiane w wielu podręcznikach i monografiach. Z drugiej strony chcieliśmy jednak nadać rozdziałom wymiar bardziej praktyczny, podkreślając te elementy, na które należy położyć nacisk w codziennej praktyce klinicznej. Przykładem są teksty poświęcone objawom ubocznym leków przeciwpadaczkowych i prowadzeniu pacjenta ze stwardnieniem guzowatym. Z kręgu nowych możliwości terapeutycznych podjęto problem diety ketogennej. Przeżywa ona obecnie swój renesans nie tylko w stanach zjednoczonych ameryki i wydaje się, iż może znacząco poprawić skuteczność leczenia padaczki u dzieci. Odpowiedzią na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w państwie jest z kolei rozdział poświęcony diagnostyce i leczeniu gruźlicy układu nerwowego u dzieci. Mam zatem nadzieję, iż niniejsza podręcznik okaże się przydatna szerokiemu gronu lekarzy stykających się z dziećmi z problemami neurologicznymi - lekarzom rodzinnym, pediatrom, neurologom ogólnym i dziecięcym.
Spis treści:
 • Wstęp
 • 1. Receptorowe systemy działania leków przeciwpadaczkowych
 • 2. Prowadzenie leczenia przeciwpadaczkowego z punktu widzenia objawów niepożądanych leków
 • 3. Błędy popełniane przy wykonywaniu badań EEG u dzieci
 • Zespół Landaua-Kleffnera (zespół nabytej afazji padaczkowej)
 • Dieta ketogenna w leczeniu padaczki opornej na leki u dzieci
 • Jadłowstręt psychiczny i bulimia nervosa u młodzieży
 • Wykorzystanie techniki mikromacierzy DNA w neurologii
 • Problemy gruźlicy układu nerwowego u dzieci
 • Opieka nad chorym ze stwardnieniem guzowatym - zmiany narządowe i rekomendowane badania kontrolne
 • Porażenie obwodowe nerwu twarzowego u dzieci - obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie
 • Choroby reumatyczne przebiegające z objawami neurologicznymi
 • Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na P .