postępy diagnostyce leczeniu co to znaczy
Co znaczy diagnostyce i leczeniu chorób układu?. Co to jest diagnostyce i leczeniu chorób układu.

Czy pomocne?

Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci - TOM VII

Definicja z ang. Advances in the diagnosis and treatment of diseases of the nervous system in children - TOM VII, z niem. Fortschritte bei der Diagnose und Behandlung von Erkrankungen des Nervensystems bei Kindern - TOM VII.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Folium, Lublin 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,116 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.27 kg
Zagadnienia: postępy diagnostyce leczeniu
ISBN: ISBN 83-87991-42-2
Opis: Niniejsze opracowanie jest następnym, VII tomem Postępów w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci, zawierającym wykłady wygłoszone w momencie kursu pod tym samym tytułem odbywającego się rokrocznie w Instytucie ''Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka''. Szczególny nacisk położony jest na znaczenie odkryć naukowych dla praktycznego postępowania z pacjentem. Zakres tematyki, często wykraczający poza neurologię dziecięcą, sprawił, iż autorami rozdziałów są prócz neurologów dziecięcych, również neurolodzy zajmujący się dorosłymi, epileptolodzy, neonatolodzy, ortopedzi i genetycy. Tradycyjnie sporo miejsca poświęcono padaczce i lekom przeciwpadaczkowym. Do szczególnie interesujących można zaliczyć rozdział dotyczący różnicowania napadów odruchowych i migreny i padaczki. W rozdziale zatytułowanym ''Co może i czego nie może pacjent z padaczką'' poruszono niezwykle istotne, praktyczne zagadnienia socjalne i prawne ważne dla chorego z padaczką. Takie spojrzenie od strony chorego jest niezwykle cenne i bardzo rzadko spotykane w literaturze medycznej. Rozdział poświęcony padaczkom genetycznie uwarunkowanym u dzieci zawiera najnowsze dane na temat postępów w genetyce padaczki. Ukazuje on, jak zmieniają się poglądy na etiopatogenezę i klasyfikację padaczki i zespołów padaczkowych i rysuje nadzieję na poradnictwo genetyczne w tej chorobie. Z tematów niezwiązanych z padaczką należy wymienić rozdział poświęcony wcześniactwu i jego następstwom neurologicznym. Często interesującym i nie do końca wyjaśnionym zagadnieniem jest problem tak zwany śmierci łóżeczkowej. Mam nadzieję, iż podręcznik ta będzie stanowić interesujące źródło najświeższych informacji, przydatnych w codziennej praktyce lekarskiej wszystkim mającym do czynienia z dzieckiem z problemami neurologicznymi. Sergiusz Jóźwiak
Spis treści:
 • Wstęp
 • Genetycznie uwarunkowane zespoły padaczkowe
 • Znaczenie mutacji kanałów jonowych i receptorów błonowych w patogenezie padaczki
 • Padaczki odruchowe
 • Migrena a padaczka u dzieci
 • Ograniczenia socjalne i prawne u pacjentów z padaczką
 • Objawy neurologiczne jako rezultat działań niepożądanych leków
 • Rola poradnictwa genetycznego schorzeniach neurologicznych u dzieci
 • Problemy neurologiczne powiązane z wcześniactwem
 • Pourazowe uszkodzenie mózgu u dzieci i młodzieży
 • Współczesne sposoby leczenia spastyczności
 • Zespół nagłego zgonu niemowląt SIDS

Czym jest znaczenie w Słownik na P .