postępy diagnostyce leczeniu co to znaczy
Co znaczy diagnostyce i leczeniu chorób układu?. Co to jest nie omija również medycyny. Każdego.

Czy pomocne?

Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci - TOM VIII

Definicja z ang. Advances in the diagnosis and treatment of diseases of the nervous system in children - TOM VIII, z niem. Fortschritte bei der Diagnose und Behandlung von Erkrankungen des Nervensystems bei Kindern - TOM VIII.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Folium, Lublin 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,114 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.25 kg
Zagadnienia: postępy diagnostyce leczeniu
ISBN: ISBN 83-87991-43-0
Opis: Postęp, jaki dokonuje się w wielu dziedzinach naszego życia, nie omija również medycyny. Każdego roku wprowadzane są nowe techniki diagnostyczne, skuteczniejsze leki, nowe standardy leczenia. Przypadek taka sprawia, iż by leczyć pacjenta wg aktualnych zaleceń i standardów doktor musi stale podnosić własne kwalifikacje. Oddajemy do Państwa rak, następny już 8. tom ''Postępów w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci''. Podobnie jak w poprzednich edycjach, także i w tej, poszczególne rozdziały odpowiadają pełnym tekstom wykładów wygłoszonych w momencie corocznych kursów doskonalących, organizowanych w Instytucie ''Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka'' w Warszawie. Obecny tom zawiera wykłady z roku 2005. Staraliśmy się podkreślić w szczególności nowe zagadnienia mogące mieć wpływ na praktyczne postępowanie z pacjentem. Tradycyjnie, znalazły się w książce rozdziały poświęcone leczeniu padaczki. Tym razem zostały one poświęcone praktycznym aspektom leczenia u młodych kobiet w wieku rozrodczym, leczeniu padaczki lekoopornej i zasadom odstawiania leków przeciwpadaczkowych. Niezwykle istotny jest rozdział poświęcony postępowaniu w razie podejrzenia zespołu dziecka krzywdzonego. Temat ten pojawił się po raz pierwszy w programie kursu i spotkał się z sporym zainteresowaniem. O postępie w medycynie przekonuje również rozdział poświęcony diagnostyce i leczeniu wad ośrodkowego układu nerwowego u płodów w łonie matki. Oprócz tego w spisie treści znalazły się opracowania dotyczące stwardnienia rozsianego, chorób nerwowo-mięśniowych, zaburzeń zachowania u dzieci. Autorami rozdziałów są prócz neurologów dziecięcych, również pediatrzy, neurolodzy, epileptolodzy, neurochirurdzy, położnicy, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, wywodzący się z różnych ośrodków w Polsce. Niniejszy tom adresowany jest do szerokiego grona lekarzy, stykających się z dziećmi z problemami neurologicznymi, czyli lekarzy rodzinnych, pediatrów, neurologów ogólnych i dziecięcych.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na P .