praca socjalna między co to znaczy
Co znaczy między dyscypliną a profesją?. Co to jest nauczających i studentów pracy socjalnej czy.

Czy pomocne?

Praca socjalna - między dyscypliną a profesją

Definicja z ang. Social work - between discipline and profession, z niem. Soziale Arbeit - zwischen Disziplin und Beruf.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,239 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.32 kg
Zagadnienia: praca socjalna między
ISBN: ISBN 83-7164-376-4
Opis: Podręcznik niniejsza adresowana jest nie tylko do nauczających i studentów pracy socjalnej czy pedagogiki społecznej w Polsce. Jest ona w równej mierze adresowana do praktyków i do polityków nauki i badań. Jej lektura powinna - i tą nadzieją kierował się autor przy jej pisaniu - stać się inspiracją dla dalszego pozytywnego rozwoju pracy socjalnej jako dyscypliny akademickiej i profesji w Polsce i w Europie. Czytelnik znajdzie tu zarówno opis i analizy rozwoju zawodowego szkolnictwa wyższego i skutków tego rozwoju dla mechanizmów akademizacji i profesjonalizacji w pracy socjalnej, jak i krytykę, zalecenia i propozycje konkretnych zmian ze strony samego autora. Dotyczy to w pierwszym rzędzie problemów akademizacji, badań i internacjonalizacji, gdzie autor jednoznacznie przyjmuje stanowisko 'za' a nie 'przeciw'
Spis treści:
 • Przedmowa do polskiego wydania
 • CZĘŚĆ I. Wyższe kształcenie zawodowe - niedokończona czy nieudana próba profesjonalizacji w pracy socjalnej
 • 1. Rozwój mechanizmu kształcenia zawodowego pracowników socjalnych i pedagogów społecznych od roku 1971 do lat 80
 • 2. Kryzys państwa socjalnego i profesjonalizacji i ich wpływ na kształcenie w latach 80
 • 3. Etap akademizacji w latach 90. -pożądana zmiana?
 • 4. Internacjonalizacja kształcenia pracowników socjalnych - nowe wyzwanie w dobie globalizacji
 • CZĘŚĆ II. Dyscyplina naukowa czy profesja - dylemat legitymizacji?
 • CZĘŚĆ III. Przepływ wiedzy między dyscypliną naukową a profesją. Czy istnieje dobre rozwiązanie tego problemu?
 • 6. Wstęp
 • CZĘŚĆ IV. Profesjonalna robota socjalna a szkoła wyższa - 'flirt' na dystans
 • 7. WSZ jako pośrednik między teorią i praktyką
 • Zakończenie. Literatura

Czym jest znaczenie w Słownik na P .