praktyka teoria promocji co to znaczy
Co znaczy Praktyka i teoria promocji zdrowia?. Co to jest społecznego o nazwie promocja zdrowia.

Czy pomocne?

Praktyka i teoria promocji zdrowia

Definicja z ang. The practice and theory of health promotion, z niem. Die Theorie und Praxis der Gesundheitsförderung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: CeDeWu, Warszawa 2007, wyd. 3, Oprawa: miękka foliowana,296 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.53 kg
Zagadnienia: praktyka teoria promocji
ISBN: ISBN 978-83-7556-041-1
Opis: Mija prawie 30 lat od stworzenia pojada idei i ruchu społecznego o nazwie promocja zdrowia, idei - która z początkiem lat 90. szybko przekształciła się w nową dziedzinę nauki o tej samej nazwie. W piśmiennictwie polskim dotychczas zwracano raczej uwagę na stronę teoretyczną tej gałęzi wiedzy. Nie ma jednak jednolitego opracowania monograficznego, gdzie położonoby nacisk na działania praktyczne. Takie zadanie postawił przed sobą autor tej książki. Podręcznik ma stanowić uzupełniającą lekturę dla studentów, a również zasób wskazówek i wiedzy przy opracowywaniu programów zdrowotnych poprzez pracowników administracji samorządowej różnych szczebli i organizacje pozarządowe zainteresowane poprawą sytuacji zdrowotnej w środowisku ich działania.
Spis treści:
  • 1. Znaczenie rozwoju definicje zdrowia dla tworzenia nowych pojęć i wartości 2. Psychologiczne i antropologiczne aspekty zdrowia 3. Zdrowie, normy etyczne i zasady światopoglądowe 4. Uwarunkowania zdrowia i środowiska wspierające zdrowie 5. Niektóre polityki i strategie promocji zdrowia 6. Udział promocji zdrowia w osiąganiu celów zdrowotnych 7. Programy promocji zdrowia dla środowisk lokalnych:: gminy, miasta, powiatu, województwa 8. Promocja zdrowia jako zadanie dla opieki zdrowotnej 9. Środowisko i zdrowie – zdrowie środowiskowe 10. Aktualne możliwości zastosowania teorii ekonomii zdrowia dla potrzeb promocji zdrowia 11. Aktualne możliwości finansowania działań promocji zdrowia 12. Planowanie i wdrażanie krajowych programów zdrowia publicznego 13. Promocja zdrowia w procesie reformowania mechanizmu opieki zdrowotnej 14. Rola legislacji we wdrażaniu polityki promocji zdrowia 15. Teoria organizacji i kierowania w promocji zdrowia 16. Marketing społeczny w promocji zdrowia 17. Projekty i programy promocji zdrowia ŚOZ i ich rozwój w Polsce 18. Promocja zdrowia w UE i szanse jej realizacji wg unijnych zasad w Polsce 19. Dokumenty Literatura

Czym jest znaczenie w Słownik na P .