praktyka ogólna lekarza co to znaczy
Co znaczy Praktyka ogólna lekarza rodzinnego?. Co to jest rodzinnego trafia na krajowy rynek w.

Czy pomocne?

Praktyka ogólna lekarza rodzinnego

Definicja z ang. General practice family doctor, z niem. Allgemeinmedizin Hausarzt.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2003, wyd. 1, Oprawa: twarda,1404 str., Wymiary: 210 x 295 mm , Waga: 3.02 kg
Zagadnienia: praktyka ogólna lekarza
ISBN: ISBN 83-88063-78-2
Opis: Podręcznik J. Murthaga pt. Praktyka ogólna lekarza rodzinnego trafia na krajowy rynek w chwili zasadniczych przemian funkcjonowania mechanizmu opieki zdrowotnej. Jednym z najważniejszych przedmiotów tych zmian jest przypisanie lekarzowi rodzinnemu wiodącej roli w nadzorze nad całokształtem dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego powierzonych jego opiece pacjentów. Doktor dla rodziny, do którego adresowana jest przedstawiana podręcznik, ma pełnić funkcję osoby wprowadzającej pacjenta w region działań medycznych, niejednokrotnie wysoce złożonych. Zawarte w podręczniku wiadomości mogą zaś w znaczącym stopniu przyczynić się do prawidłowego wypełnienia poprzez lekarza rodzinnego tej roli, a w tym do jednoznacznego rozpoznania stanów bezpośrednio zagrażających życiu, stanów wymagających tak pilnych, jak i planowych konsultacji specjalistycznych, do podjęcia działań od ręki i do sprawowania nadzoru długookresowego. Układ tekstu ma stanowić ścieżkę szybkiego dostępu do potrzebnych na bieżąco informacji. Przedstawiany książka mocno akcentuje potrzebę więzi i zaufania pomiędzy lekarzem rodzinnym i jego podopiecznymi, co w wielu wypadkach stanowi podstawę efektywności profilaktyki i leczenia. Poza czysto medycznymi, praktycznymi informacjami, znajdziemy w podręczniku wskazówki, jak to zaufanie budować.
Spis treści:
 • 1. Podstawy medycyny ogólnej
 • 2. Możliwości diagnostyczne w medycynie ogólnej
 • 3. Rozwiązywanie problemów w medycynie ogólnej
 • 4. Zdrowie wieku dziecięcego i dojrzewania
 • 5. Zdrowie kobiet
 • 6. Zdrowie mężczyzn
 • 7. Problemy powiązane z płciowością
 • 8. Choroby skóry
 • 9. Postępowanie w częstych stanach przewlekłych
 • 10. Medycyna w wypadkach i stanach nagłych
 • 11. Rady do praktyki codziennej

Czym jest znaczenie w Słownik na P .