prawa pacjenta między co to znaczy
Co znaczy między autonomią a paternalizmem?. Co to jest wszechstronna monografia, której.

Czy pomocne?

PRAWA PACJENTA - między autonomią a paternalizmem

Definicja z ang. PATIENT RIGHTS - between autonomy and paternalism, z niem. Patientenrechte - zwischen Autonomie und Fürsorge.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: C.H. Beck, Warszawa 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,336 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.51 kg
Zagadnienia: prawa pacjenta między
ISBN: ISBN 83-7483-319-X
Opis: Prawa pacjenta. Pomiędzy autonomią a paternalizmem to wszechstronna monografia, której podstawowym celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy polskie prawo, a w szczególności przepisy określające prawa pacjenta, chronią w należyty sposób autonomię tego ostatniego. Rozważania przeprowadzone w tej książce mają również ukazać konstytucyjne podstawy praw pacjenta i wykazać, przez zaprezentowanie dorobku wspólnoty międzynarodowej, że prawa pacjenta są immanentną częścią praw człowieka. Autor publikacji omawia poszczególne prawa pacjenta między innymi: - prawo do informacji, - prawo do wyrażania zgody, - prawo do świadczeń zdrowotnych, - prawo do poszanowania godności, - prawo do prywatności, - prawo do opieki duszpasterskiej czy - prawo do umierania w spokoju i godności. Podejmując temat praw pacjenta, autor odnosi się zarówno do sytuacji pacjenta, który w sposób autonomiczny decyduje o swoim losie jak i pacjenta, który z różnych przyczyn (na przykład wiek, ubezwłasnowolnienie, brak świadomości, uzależnienie od substancji psychoaktywnych) nie jest w stanie samodzielnie i świadomie
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • Rozdział 1 Definicja PACJENTA I INNE PODSTAWOWE Definicje § 1. Pojęcie definicje ''pacjent'' § 2. definicje autonomii i paternalizmu § 3. Typowe i szczególne sytuacje prawne § 4 Konstrukcja praw pacjenta § 5. Wnioski
  • Rozdział 2. RELACJA Między PRAWAMI PACJENTA A PRAWAMI CZŁOWIEKA § 1. Pojęcie praw człowieka § 2. Zdrowie a prawa człowieka § 3. Związek pomiędzy prawami człowieka a prawami pacjenta § 4. Prawo do ochrony zdrowia jako prawo człowieka § 5. Międzynarodowe źródła praw pacjenta § 6. Wnioski
  • Rozdział 3. KONSTYTUCYJNE PODSTAWY PRAW PACJENTA § 1. Uwagi ogólne § 2. Prawo do godności § 3. Prawo do ochrony zdrowia § 4. Prawo do prywatności § 5. Prawo do ochrony życia § 6. Inne prawa § 7. Wnioski
  • Rozdział 4. PRAWA PACJENTA W TYPOWYCH Przypadkach PRAWNYCH § 1. Prawo do świadczeń zdrowotnych § 2. Prawo wyboru § 3. Prawo do informacji § 4. Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego

Czym jest znaczenie w Słownik na P .