prawo lekarzy zakładów co to znaczy
Co znaczy zakładów opieki zdrowotnej 2008?. Co to jest w Państwa ręce poszerzone i zaktualizowane.

Czy pomocne?

Prawo dla lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej 2008

Definicja z ang. The right for doctors and health care facilities in 2008, z niem. Das Recht für Ärzte und Gesundheitseinrichtungen im Jahr 2008.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medicine Todey Poland, Warszawa 2008, wyd. 3, Oprawa: miękka foliowana,487 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.76 kg
Zagadnienia: prawo lekarzy zakładów
ISBN: ISBN 978-83-922715-2-9
Opis: Po upływie dwóch lat od pierwszego wydania poradnika oddaję w Państwa ręce poszerzone i zaktualizowane wydanie trzecie. Poszerzenie wynika z dodania tekstów, jakie w tym czasie ukazały się na łamach Pulsu Medycyny. Teksty te i wszelakie uzupełnienia poruszanych dotychczasowych zagadnień zaznaczam pogrubionym drukiem, tak jak czyniłem to w razie nowości w wydaniu drugim. Sądzę, iż takie rozwiązanie ułatwi czytelnikom, którzy zapoznali się z poprzednimi wydaniami, skupienie uwagi na tych fragmentach, które zostały dodane. W ten sam sposób zaznaczam aktualizacje wynikające ze zmian przepisów i bieżącego orzecznictwa sądowego. Natomiast kwestie, które straciły na aktualności, wyróżniam kursywą i opatruję nagłówkiem: Historia. Ostatnie dwa lata w zakresie służby zdrowia stały pod znakiem walki o podwyżki wynagrodzeń. Sporo dodanych zagadnień wiąże się zatem z wieloma formami protestu, jakie podejmowali lekarze: niewystawianiem zwolnień na drukach ZUS ZŁA, prowadzeniem sporów zbiorowych i akcji strajkowych czy składaniem wypowiedzeń z pracy. Walka zaowocowała podwyżką ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, którą omawiam w osobnym rozdziale. Z dawnej podwyżki, wprowadzonej ustawą 203, dodatkowego omówienia wymagało jedynie rozliczanie wyegzekwowanych podwyżek z urzędem skarbowym i ZUS-em. Wzrosło zainteresowanie alternatywnymi do zatrudnienia pracowniczego formami wykonywania zawodu, dlatego w poradniku pojawiły się takie zagadnienia, jak urządzenie gabi-netu w mieszkaniu, prowadzenie praktyki w kilku miejscach, otwarcie filii NZOZ-u, przechodzenie na kontrakty i subkontrakty. Przybyło kilka tematów związanych z walką lekarzy o zaliczanie dyżurów do czasu pracy. Do tego doszło wprowadzenie nowych przepisów o czasie pracy w ZOZ-ach. Spośród innych zagadnień, o które poszerzyłem to wydanie książki, wymienię jeszcze: konkursy na stanowiska kierownicze w SP ZOZ-ach, zatrudnianie ordynatorów, wprowadzenie zakazu działalności prywatnej na terenie ZOZ-ów publicznych, prowadzenie, udostępnianie i przekazywanie dokumentacji medycznej, przechowywanie kart szczepień uczniów i księgowanie szczepionek. Aktualizacje dotyczyły różnorodnych kwestii, z których na szczególną uwagę zasługują: wprowadzenie nowej dyrektywy unijnej o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, spora nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustanawiająca między innymi zakaz anty/korupcyjny dla lekarzy i obligatoryjne ubezpieczenia OC i liczne zmiany w przepisach podatkowych, w tym zmiana zasad przekazywania 1 procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego i ograniczenie samozatrudnienia. Poprawek merytorycznych jest zaledwie kilka. Poprawiłem omówienia dotyczące wysiania pracownika na szkolenie na podstawie skierowania, obowiązku zakładania odrębnego rachunku bankowego dla potrzeb działalności gospodarczej i dyżurów pod telefonem. Najważniejsza z poprawek merytorycznych dotyczy zmiany stanowiska w kwestii zasad zbywania nieruchomości poprzez SP ZOZ-y. Przychyliłem się do poglądu, że SP ZOZ-owi nie przysługuje prawo do zbywania nieruchomości oddanych mu w nieodpłatne użytkowanie, z uwagi na niezbywalność tego prawa. Sławomir Mołęda
Spis treści:
  • I. LEKARZE Kształcenie Wykonywanie zawodu Uprawnienia zawodowe Odpowiedzialność Prywatna praktyka Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Renty i emerytury
  • II. ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Założenie i prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej Pracownicy Umowy cywilnoprawne Warunki udzielania świadczeń Zadłużenie
  • III. Niektóre ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA Kontrakty z narodowym funduszem zdrowia Podwyżki finansowane ze środków narodowego funduszu zdrowia Dokumentacja medyczna Choroby zakaźne i szczepienia Organizacja służby zdrowia Kontrole Podatki i składki Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na P .