prawo pomocy społecznej co to znaczy
Co znaczy Prawo pomocy społecznej?. Co to jest regulacji pomocy społecznej. Przedstawia jej.

Czy pomocne?

Prawo pomocy społecznej

Definicja z ang. The right to social assistance, z niem. Das Recht auf Sozialhilfe.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wolters Kluwer, Kraków 2007, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,251 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.37 kg
Zagadnienia: prawo pomocy społecznej
ISBN: ISBN 83-7526-054-0
Opis: Publikacja stanowi kompleksową analizę zagadnienia prawnej regulacji pomocy społecznej. Przedstawia jej ewolucję, strukturę organizacyjną, zadania i perspektywy rozwoju, prezentuje mechanizm świadczeń i tryb postępowania w udzielaniu pomocy. Podręcznik mimo charakteru podręcznikowego zawiera przedmioty opracowania systemowego, rozważania teoretyczne i komparatystyczne, które pozwalają ocenić miejsce i znaczenie pomocy społecznej w systemie prawa. Problematyka pomocy społecznej przedstawiona jest na tle poglądów doktryny i orzecznictwa sądowego, z uwzględnieniem uaktualnień ustaw i najnowszych przepisów wykonawczych. Podręcznik jest przeznaczona nie tylko dla studentów wielu kierunków akademickich i absolwentów uzupełniających własne wykształcenie w ramach specjalizacji, szkoleń i studiów podyplomowych, lecz również dla pracowników urzędów administracji i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, osób zajmujących się robotą socjalną i poradnictwem, pedagogów, psychologów, kuratorów sądowych, pracowników służby zdrowia. Opracowanie jest drugim wydaniem książki. Zawiera aktualizacje źródeł prawa i uzupełnienia dotyczące analizy aktów normatywnych, orzecznictwa i poszerzoną notę bibliograficzną.
Spis treści:
  • Wstęp 1. Geneza pomocy społecznej 2. Pomoc społeczna w systemie prawa 3. Definicja i cele pomocy społecznej 4. Zasady pomocy społecznej 5. Administrowanie pomocą społeczną 6. Organizacja pomocy społecznej 7. Świadczenia z pomocy społecznej 8. Opieka nad rodziną i dzieckiem 9. Status prawny pracownika socjalnego 10. Formy pomocy społecznej przewidziane w przepisach odrębnych Bibliografia. Skorowidz rzeczowy

Czym jest znaczenie w Słownik na P .