prawo ratownicze co to znaczy
Co znaczy Prawo ratownicze?. Co to jest opracowanie ujmujące najważniejsze zagadnienia prawa.

Czy pomocne?

Prawo ratownicze

Definicja z ang. law rescue, z niem. Recht Rettungs.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: LexisNexis, Warszawa 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,487 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.60 kg
Zagadnienia: prawo ratownicze
ISBN: ISBN 83-7334-798-4
Opis: To jest pierwsze na rynku wydawniczym niezwykle cenne opracowanie ujmujące najważniejsze zagadnienia prawa ratowniczego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej. Przedmiotem książki jest ratownictwo i ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska, dla których najczęściej występującymi zagrożeniami są pożary, powodzie, wichury, susze, wyładowania atmosferyczne skutkujące pożarami, a również katastrofy budowlane, drogowe, awarie zakładów, składowanie i wytwarzanie niebezpiecznych materiałów i tak dalej Najgroźniejszy jest aktualnie terroryzm. Opracowanie to wyjaśnia sporo problemów natury praktycznej i prawnej powstających na tle stosowania ustaw: o Państwowej Straży Pożarnej, o ochronie przeciwpożarowej, o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o stanie klęski żywiołowej, o zarządzaniu kryzysowym i inne. Ukazuje także organizację i działanie krajowego mechanizmu ratowniczo-gaśniczego, a również wymagania Państwa. Zadaniem Państwa jest przede wszystkim przeciwdziałanie niebezpiecznym zdarzeniom, wczesne ich wykrywanie, przedsiębranie działań zapobiegawczo-ochronnych, ostrzegawczych, izolowanie rejonów zagrożonych, organizowanie ewakuacji, podejmowanie działań ratowniczych, udzielanie pomocy medycznej i usunięcie skutków zdarzeń. Podręcznik jest przeznaczona dla wykładowców i studentów wydziałów prawa, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, akademii medycznych, pracowników i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a również osób i jednostek związanych z ratownictwem życia, zdrowia, mienia i środowiska. Autorem jest prof. prawa, mający w swym dorobku sporo cennych opracowań naukowych.
Spis treści:
  • 1. Prawo ratownicze i powstawanie i realizacja krajowego mechanizmu ratowniczo-gaśniczego 2. Ochotnicze straże pożarne i inne podmioty ratownicze 3. Bezpieczeństwo publiczne zarys mechanizmu ochrony prawnej ludności i kierowanie kryzysowe 4. Wpływ reformy administracyjnej na funkcjonowanie powszechnego mechanizmu ratowniczego 5. Pozycja w prawie administracyjnym i status prawny i zakres przedmiotowy Państwowej Straży Pożarnej 6. Środki administracyjno-prawne stosowne poprzez organy Państwowej Straży Pożarnej 7. Uregulowania prawne dotyczące ratownictwa medycznego Polsce 8. Regulacje prawne bezpieczeństwa i higieny służby w Państwowej Straży Pożarnej 9. Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów i terenów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów prawnych 10. Problematyka przestępstw przeciwko bezpieczeństwu pożarowemu 11. Postępowanie odszkodowawcze w Państwowej Straży Pożarnej 12. Ratownictwo i ochrona ludności w UE 13. Współdziałanie organów Państwowej Straży Pożarnej z mediami

Czym jest znaczenie w Słownik na P .