prawo medycynie podręcznik co to znaczy
Co znaczy podręcznik dla lekarzy?. Co to jest zagadnieniom prawnym nie poświęca się wystarczająco.

Czy pomocne?

Prawo w medycynie - podręcznik dla lekarzy

Definicja z ang. Right in medicine - a handbook for doctors, z niem. Recht in der Medizin - ein Handbuch für Ärzte.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Łódź 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,301 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.58 kg
Zagadnienia: prawo medycynie podręcznik
ISBN: ISBN 83-924155-0-7
Opis: W procesie dydaktycznym, zarówno przed jak i podyplomowym, zagadnieniom prawnym nie poświęca się wystarczająco wiele uwagi. W czasie gdy problemy, z jakimi lekarze mogą się zetknąć dotyczą wielu obszarów. Co gorsza, środowisko lekarskie nie zdaje sobie na ogół sprawy z rozmiarów swej nieświadomości. Podręcznik kompleksowo przedstawia tematykę prawa w dziedzinie, z jakim lekarze różnych specjalności mają do czynienia w swojej codziennej praktyce. Siedem rozdziałów zawiera syntezę podstawowych konstrukcji prawnych o fundamentalnym znaczeniu zarówno dla osób zawodowo albo ze względu piastowanych funkcji społecznych włączonych w procedury jurysdykcyjne, jak i dla pracowników ochrony zdrowia. Odbiorcami podręcznika powstałego w odpowiedzi na palącą potrzebę są zatem prawnicy, .działacze samorządów lekarskich i pielęgniarskich, organizatorzy i decydenci ochrony zdrowia, a wreszcie personel biały i administracyjny każdego szczebla. Publikacja została napisana przyjaznym językiem zrozumiałym nawet dla osób, które starannie omijały dotychczas wszelakie prawne dywagacje. Czytelnik znajdzie w książce praktyczne omówienie znaczenia podstawowych aktów normatywnych, modelujących prawa pacjenta , a również wynikające z nich wymagania i uprawnienia lekarzy w Polsce. Dwa teksty źródłowe umieszczono w dodatku. Litera pozostałych została w sposób czytelny opracowana. Podręcznik jest istotną pozycją na polskim rynku wydawniczym i stanie się pomocnym narzędziem zarówno dla lekarzy w ich codziennej pracy, jak i w toku specjalizacji, a również dla studentów różnych kierunków studiów prowadzonych na uczelniach medycznych. Prof. dr hab. med. Paweł Górski Kierownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Wykształcenie dobrego lekarza oparte jest na wieloletnim procesie samodoskonalenia, którego ostatecznym celem jest osiągnięcie poprzez adepta wiedzy medycznej i mistrzostwa w swoim zawodzie. Należy sobie jednak zdać sprawę z faktu, że własną misję wykonuje on w społeczeństwie, którego postępowanie regulowane jest ściśle określonymi normami prawnymi. Ich rozmaitość i rozproszenie w licznych dziennikach ustaw znacznie utrudnia ich poznanie. Z drugiej strony nieznajomość prawa może być powodem uzasadnionych roszczeń ze strony chorych jak i pracodawcy. Śledzenie zmian w obowiązującym prawie jest bardzo trudne dla medyka, tym bardziej, iż poprzez cały okres musi on poszerzać własną wiedzę zawodową. Dlatego uważam za bardzo cenne opracowanie poprzez autorkę monografii ''Prawo w medycynie''. Dla mnie osobiście najważniejsze to jest, iż publikacja została napisana przystępnym a nie hermetycznym językiem prawników, co pozwala na jej czytanie poprzez szerokie grono lekarzy. Podręcznik zawiera i omawia obowiązujący zbiór uregulowań prawnych dotyczących służby zdrowia w naszym państwie, zawiera ciekawe komentarze i wyjaśnienia. Prof. dr hab. Tadeusz Szymon Gaździk Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Traumatologicznego i Ortopedycznego
Spis treści:
  • SKRÓCONY Lista TREŚCI: 1. Prawa pacjenta 2. Podstawowe wymagania lekarza wynikające z wykonywania zawodu 3. Odpowiedzialność cywilna lekarzy 4. Zawody medyczne 5. Podstawy prawne marketingu farmaceutycznego 6. Odpowiedzialność pracownicza lekarzy 7. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy 8. Wykonywanie zawodu lekarza w UE 9. Odpowiedzialność karna lekarzy 10. Sekcja zwłok

Czym jest znaczenie w Słownik na P .