problemy operacjach co to znaczy
Co znaczy operacjach kardiochirurgicznych i?. Co to jest . Co to jest kardiochirurgicznych i.

Czy pomocne?

Problemy po operacjach kardiochirurgicznych i zabiegach interwencyjnych u pacjentów z wadami wrodzonymi serca. Co kardiolog dziecięcy powinien przekazać kardiologowi dorosłemu? (Konferencja naukowo-szkoleniowa Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK)

Definicja z ang. Problems after cardiac surgery and interventional procedures in patients with congenital heart disease. What pediatric cardiologist should provide adult cardiologist? (Scientific Conference of the Section of Pediatric Cardiology PTK), z niem. Probleme nach der Herzchirurgie und interventionellen Eingriffen bei Patienten mit angeborenen Herzfehlern. Was Kinderkardiologen sollten Erwachsenen Kardiologe bieten? (Wissenschaftliche Konferenz der Sektion für Pädiatrische Kardiologie PTK).

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Media Press, Warszawa 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka,114 str., Wymiary: 205 x 295 mm , Waga: 0.38 kg
Zagadnienia: problemy operacjach
ISBN: ISBN 83-89809-09-5
Opis:
Spis treści:
 • Wrodzone wady serca ze powiększonym przepływem płucnym - morfologia, patofizjologia, symptomy kliniczne, rozpoznanie
 • Wskazania do leczenia wad wrodzonych serca ze powiększonym przepływem płucnym: kardiochirurgia - interwencja
 • Pacjent dorosły po operacji wrodzonej wady serca ze powiększonym przepływem płucnym
 • Wytyczne kardiologa dziecięcego - jak postępować z dzieckiem po operacji wady wrodzonej serca ze powiększonym przepływem płucnym - zalecenia dotyczące aktywności fizycznej, szczepień, wyboru szkoły
 • Wrodzone zwężenie zastawki aortalnej - morfologia, patofizjologia, symptomy kliniczne, rozpoznanie
 • Wrodzone zwężenie zastawki aortalnej - kardiochirurgia czy interwencja?
 • Sposoby leczenia zastawkowego zwężenia aorty - czy istnieje ''złoty środek''
 • Dorosły pacjent ze zwężoną zastawką aortalną przed i po zabiegu operacyjnym
 • Wpływ zwężenia zastawki aortalnej na aktywność fizyczną, zawodową, życie rodzinne
 • Zespól Fallota - morfologia, patofizjologia, symptomy kliniczne
 • Okres i wybór sposoby leczenia u dzieci z rozpoznaniem zespołu Fallota
 • Pozostałości, następstwa i powikłania we wczesnym i późnym okresie po operacji zespołu Fallota
 • Psychospołeczne aspekty wad wrodzonych serca u dzieci
 • Reoperacje tetralogii Fallota - doświadczenia swoje
 • Tetralogia Fallota - dobre czy złe rokowanie
 • Poczucie choroby u dorosłych z wrodzoną wadą serca
 • Zasady orzekania o niepełnosprawności u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wad wrodzonych serca
 • Nowa sposób monitorowania terapii w arytmogennej kardiomiopatii prawej komory (AKPK) - opis przypadku
 • Plastyka balonowa wrodzonego zwężenia zastawki aortalnej u 15-letniej dziewczynki
 • Zespól genetyczny u pacjentki z kardiomiopatią przerostową i przetrwałym przewodem tętniczym
 • Przebieg ciąży i porodu u pacjentki z wrodzoną atrezją pnia płucnego, z ubytkiem przegrody międzykomorowej i sinicą, po operacji kardiochirurgicznej zespalającej aortę wstępująca z prawą tętnicą płucną i prawą komorę z lewą tętnicą płucną
 • Ciężka kardiomiopatią tachyarytmiczna u dziecka w przebiegu nawrotnego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego węzłowego (PJRT) leczona ablacją RF
 • Następstwa operacyjnego leczenia zespołu Fallota w aspekcie aktualnych możliwości terapeutycznych
 • Zespół Fallota leczony w wieku dorosłym - opis przypadku z perspektywy ośrodka pediatrycznego
 • Trudności diagnostyczne w śluzaku serca u 16-letniej dziewczynki
 • Przetoka aortalno-oskrzelowa po chirurgicznym zabiegu poszerzenia koarktacji aorty leczona dzięki stentgraftu
 • Migotanie przedsionków u młodocianego bez strukturalnej wady serca

Czym jest znaczenie w Słownik na P .