problemy uczenia nauczania co to znaczy
Co znaczy się, nauczania, wychowania i?. Co to jest tych pedagogów, którzy metodykę nauczania.

Czy pomocne?

Problemy uczenia się, nauczania, wychowania i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście aplikacji metody ośrodków pracy

Definicja z ang. Problems learning, teaching, education and rehabilitation of children with intellectual disabilities in the context of application methods work centers, z niem. Probleme Lernen, Unterricht, Ausbildung und Rehabilitation von Kindern mit geistiger Behinderung im Zusammenhang mit der Anwendung Methoden funktionieren Zentren.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: UMCS, Lublin 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,379 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.69 kg
Zagadnienia: problemy uczenia nauczania
ISBN: ISBN 83-227-2114-5
Opis: Z recenzji prof. Cz. Kosakowskiego: Autorka należy do grupy tych pedagogów, którzy metodykę nauczania pojmują szeroko, nie sprowadzając jej tylko do tak zwany obrządku metodycznego. W metodyce nauczania wyróżnia jej wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. [...] Jaki charakter ma ta podręcznik? Postrzegam ją nie tyle w perspektywie metodycznej, ile przede wszystkim dydaktycznej. To podejście gdyż przeważa. Prac o takim charakterze w pedagogice specjalnej często jest zbyt niewiele. Brakuje zwłaszcza tych, które uwzględniają dzisiejszy stan wiedzy i współczesne pojmowanie kształcenia specjalnego, a również relacje między nim a procesem rewalidacji. Robota wnosi znaczący wkład do dydaktyki specjalnej.
Spis treści:
  • Wstęp 1. Mechanizm rehabilitacji jako wyznacznik skuteczności kształcenia specjalnego 2. Kształcenie specjalne w kontekście konwencjonalnych oddziaływań rehabilitacyjnych na dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim 3. Metodologia badań własnych 4. Sposób ośrodków pracy w świetle badań własnych
  • Podsumowanie. Bibliografia. Aneks

Czym jest znaczenie w Słownik na P .