proces rehabilitacji co to znaczy
Co znaczy rehabilitacji w kontekście edukacyjnym?. Co to jest problematykę procesu rehabilitacji.

Czy pomocne?

Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym

Definicja z ang. The process of rehabilitation in an educational context, z niem. Der Prozess der Rehabilitation im Bildungskontext.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Fosze, Rzeszów 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,434 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.70 kg
Zagadnienia: proces rehabilitacji
ISBN: ISBN 83-88845-01-2
Opis: Podręcznik poświęcona wprowadzeniu w rozległą i złożoną problematykę procesu rehabilitacji przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej i psychologów rehabilitacji. Jej adresatami mogą być również nauczyciele szkół specjalnych i klas integracyjnych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych i służb rehabilitacyjnych, pracownicy socjalni i rodzice dzieci z ograniczoną sprawnością. Adresatami tej pozycji mogą być także nauczyciele szkolnictwa powszechnego, którzy na swej ścieżce zawodowej spotykają się z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
Spis treści:
 • Wstęp
 • I. REHABILITACJA A Mechanizm EDUKACJI 1.1. Niepełnosprawność człowieka 1.2. Klasyfikacje i typologie niepełnosprawności - kryteria, kategorie, tendencje 1.3. Aksjologiczne i prakseologiczne aspekty procesu rehabilitacji 1.4. Podmiotowość osoby z niepełnosprawnością w procesie rehabilitacji 1.5. Ekologiczny i edukacyjny kontekst procesu rehabilitacji 1.6. Życie człowieka z niepełnosprawnością - stereotypy i oczekiwane standardy
 • II. STRUKTURA I DYNAMIKA PROCESU REHABILITACJI 2.1. Swoiste problemy kształtowania się zadań rehabilitacyjnych 2.2. Systemowe ujęcie procesu rehabilitacji 2.3. Podstawowe strategie i procedury w procesie rehabilitacji 2.4. Zasady procesu rehabilitacji 2.5. Postępowanie w procesie rehabilitacji 2.6. Przygotowanie zawodowe osób z niepełnosprawnością
 • III. SPECYFIKA PROCESU REHABILITACJI RÓŻNYCH KATEGORII OSÓB 3.1. Dobór treści w procesie rehabilitacji i edukacji 3.2. Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 3.3. Rehabilitacja osób niesłyszących i niedosłyszących 3.4. Rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących 3.5. Rehabilitacja osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo 3.6. Rehabilitacja osób z upośledzeniami wielozakresowymi
 • IV. UWARUNKOWANIA, KOMPONENTY I EWALUACJA PROCESU REHABILITACJI 4.1. Diagnoza podstawą procesu rehabilitacji 4.2. Funkcja poradnictwa i doradztwa w toku rehabilitacji 4.3. Podmiotowa rola rodziców w procesie rehabilitacji 4.4. Instytucje i organizacje wspomagające mechanizm rehabilitacji 4.5. Prawne podstawy procesu rehabilitacji i wsparcia społecznego
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Aneksy (akty prawne i schematy)
 • Lista schematów
 • Lista tabel i rysunków
 • Table ofcontents

Czym jest znaczenie w Słownik na P .