produkty pszczół medycynie co to znaczy
Co znaczy Produkty pszczół w medycynie?. Co to jest trzeci dają społeczeństwu najnowsze osiągnięcia.

Czy pomocne?

Produkty pszczół w medycynie

Definicja z ang. Bee products in medicine, z niem. Bienenprodukte in der Medizin.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Apis, Lublin 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,130 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.19 kg
Zagadnienia: produkty pszczół medycynie
ISBN: ISBN 83-906677-0-6
Opis: Autorzy książki ''Produkty pszczół w medycynie'' po raz trzeci dają społeczeństwu najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki w obszarze apiterapii. Temat obecnie bardzo nośny a wywodzący się z kilkusetletniej praktyki medycyny ludowej (naturalnej), określanej dzisiaj mianem medycyny niekonwencjonalnej lub alternatywnej. Nośność tematu wynika z kilku przyczyn, w tym dwie trzeba uznać za podstawowe. Postęp cywilizacyjny, nad słowo przyśpieszony, działa burząco na ekosystemy całego świata. Skupiska ludzkie przyjmują kształt gigantycznych metropolii, przekraczając możliwości chłonne środowiska przyrodniczego. W nowych niezrównoważonych warunkach pojawiają się nowe zarazki chorobotwórcze, zatrucia, alergeny, napromieniowania i tak dalej Organizm ludzki jest atakowany agresywniej i częściej niż dawniej. Wiadomości o sytuacjach epidemii, skażeń i przy tym braku odpowiednich lekarstw budzi powszechny strach. Psychoza strachu popycha do szukania pewnych i możliwie łatwo dostępnych środków leczniczych. To powód pierwsza. Właściwością dodatnią tego postępu w ostatnim półwieczu jest z kolei lepsze ogólne wykształcenie ludzi, poszerzenie wiedzy o możliwościach utrzymania swojego organizmu w dobrej kondycji, najczęściej dzięki medyków i higienistów. Nie małą rolę w naszym państwie odegrała w tym okresie bezpłatna opieka lekarska, ponieważ wykształciła nawyk korzystania z ośrodków zdrowia, szpitali, sanatoriów. Dzisiaj wszyscy korzystamy chętniej i częściej z usług medycznych niż dawniej. To uznaję za drugą przyczynę szerokiego aktualnie zainteresowania się medycyną, lekarstwami. Niestety medycyna przy wielu chorobach jest jeszcze bezradna, skazana na poszukiwania nowych środków leczniczych, nowych metod diagnozowania i kuracji. Tj. zresztą nieodłączny element medycyny jako dyscypliny i jako zawodu. Nawrót do ludowych sposobów leczenia jest jedną z dróg wzbogacania wiedzy medycznej i właśnie w tym miejscu produkty pszczół oferują bogate możliwości. Miód, pyłek kwiatowy, propolis, mleczko pszczele czy jad przedstawiają bogaty zestaw substancji chemicznych (200-300 każdy). Dominująca większość z nich oddziaływa korzystnie lub nawet leczniczo na różne układy organizmu ludzkiego: krążenia, oddechowy, nerwowy, immunologiczny i tak dalej Niepodważalną zasługą Autorów tej książki jest zgromadzenie, przy zastosowaniu literatury światowej, licznych danych o składzie chemicznym tych produktów, o ich działaniu na określone dolegliwości czy schorzenia człowieka. Dość często wzbogacają je rezultatami własnych badań. Można twierdzić, iż autorzy tej publikacji przyczyniają się bardzo efektywnie, dzięki bogatej podbudowie naukowej, do zacierania różnicy pomiędzy medycyną alternatywną, na tym co najmniej odcinku, a medycyną właściwą. Apiterapia świadomie nawiązuje do swojej historii ale włącza ją obecnie w obszar medycyny właściwej, z pełnym jej warsztatem badawczo-analitycznym. Różnice jakościowe znikają w tempie przyśpieszonym. Autorzy publikację swoją adresują wyraźnie do środowiska lekarskiego. Zastosowana prawie podręcznikowa forma opracowania ma ułatwić lekarzom podejmowanie decyzji przy stosowaniu preparatów z produktów pszczół jak i uświadomić o stopniu zagrożenia i odpowiedzialności za konsekwencje leczenia, na przykład przy przedawkowaniu. Kluczowy walor książki leży w dobrym i sugestywnym uzasadnieniu potrzeby stosowania produktów pszczół w lecznictwie, bardzo efektywnych a dotychczas niewiele poznanych. Masowy czytelnik tej książki, nie mający przygotowania nawet przyrodniczego też skorzysta z jej treści, dzięki klarownym opisom, poświęconym szczególnie objawom schorzeń, metodom stosowania preparatów apiterapeutycznych, dozowania czy unikania niebezpiecznych składników. Można domniemywać, iż nakład tej pozycji szybko zostanie wyczerpany, podobnie jak dwie poprzednie pozycje tych samych Autorów z lat 1992 i 1994 r. Prof. dr hab. Leon Bornus
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na P .