profesjonalny wymiar pracy co to znaczy
Co znaczy Profesjonalny wymiar pracy socjalnej?. Co to jest społeczeństwach już od ponad stu lat.

Czy pomocne?

Profesjonalny wymiar pracy socjalnej

Definicja z ang. The professional dimension of social work, z niem. Die professionelle Dimension der Sozialarbeit.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,214 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.29 kg
Zagadnienia: profesjonalny wymiar pracy
ISBN: ISBN 83-7164-473-6
Opis: Robota socjalna to forma działalności obecna w rozwiniętych społeczeństwach już od ponad stu lat, jednak mniej więcej od lat osiemdziesięciu stałym tematem dyskusji jest jej profesjonalny (albo nie) charakter. [...] Zasadne wydaje się więc skierowanie zainteresowania właśnie na istniejące i rozwijające się w codziennym działaniu przedmioty profesjonalnej aktywności pracowników socjalnych, tym bardziej, iż jak sądzę, zawód ten posiada immanentne zalążki profesji. Zatem zasadniczym celem książki jest rekonstrukcja interakcyjnej organizacji pracy socjalnej z punktu widzenia terenowego pracownika socjalnego, nie mniej jednak rekonstrukcja ta ''uwrażliwiona'' jest na profesjonalne tendencje w ramach interesującej mnie tutaj działalności, choćby tylko spontaniczne, a nie instytucjonalnie uprawomocnione i jedynie w stanie zalążkowym. z Przedmowy
Spis treści:
 • Przedmowa
 • Profesjonalne działanie a robota socjalna
 • Interakcyjna organizacja pracy socjalnej
 • robota nad kontaktem
 • Zbieranie informacji i ich interpretacja
 • Dokumentowanie
 • Plan pomocy
 • robota nad socjalnym bezpieczeństwem (opiekuńcza)
 • Odczucia, emocje, wrażenia
 • Samodoskonalenie i profesjonalna tożsamość
 • Profesjonalny i biurokratyczny model działania w pracy socjalnej
 • Biograficzne modele pracy socjalnej
 • Co dalej?
 • Literatura

Czym jest znaczenie w Słownik na P .