profilaktyka uzależnień co to znaczy
Co znaczy uzależnień i przemocy w rodzinie?. Co to jest raczej osób zajmujących się profesjonalnie.

Czy pomocne?

Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie

Definicja z ang. Prevention of substance abuse and domestic violence, z niem. Prävention von Drogenmissbrauch und häusliche Gewalt.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Kielce 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,253 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.49 kg
Zagadnienia: profilaktyka uzależnień
ISBN: ISBN 83-88592-30-0
Opis: Robota przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców, raczej osób zajmujących się profesjonalnie działalnością profilaktyczną, a również rodziców i władz samorządowych odpowiedzialnych za profilaktykę środowiskową. Rozpoznanie rozmiaru zjawisk uzależnień i przemocy w danym środowisku może być pomocne w doborze metod oddziaływań terapeutycznych i stwarza możliwości opracowania integralnego mechanizmu profilaktyki, a poprzez to podniesienia jej skuteczności. Podręcznik może być wykorzystana poprzez studentów kierunków pedagogicznych, raczej ze specjalności resocjalizacja. prof. zw. dr hab. Waldemar Dutkiewicz Robota oparta jest na wynikach badań terenowych przeprowadzonych pośród uczniów gimnazjum i ich rodziców w Ostrowcu Świętokrzyskim, jednym z większych miast w regionie świętokrzyskim. W istocie rzeczy autorzy znacznie wychodzą poza ramy zwykłego raportu z badań, uwzględniając w dość szerokim zakresie analizę istniejącej literatury na temat badanych zjawisk, dane ogólnopolskie i z woj. świętokrzyskiego, wyniki analiz przeprowadzonych poprzez innych badaczy, a również dość obszerne rozważania na temat profilaktyki. prof. zw. Mirosław Szymański
Spis treści:
  • SKRÓCONY Lista TREŚCI
  • Problem uzależnień przemocy domowej w literaturze
  • Profilaktyka uzależnień przemocy w rodzinie w świetle literatury przedmiotu
  • Metodologiczne założenia badań
  • Wyniki badań
  • Rozwiązania systemowe w profilaktyce lokalnej
  • Wnioski
  • Bibliografia
  • Lista rycin i tabel

Czym jest znaczenie w Słownik na P .