program profilaktyczno co to znaczy
Co znaczy profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci?. Co to jest również rodzicom narzędzia do.

Czy pomocne?

Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

Definicja z ang. Program prophylactic and therapeutic for children with ADHD, z niem. Programm prophylaktischen und therapeutischen für Kinder mit ADHS.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,151 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.26 kg
Zagadnienia: program profilaktyczno
ISBN: ISBN 83-7308-583-1
Opis: Celem książki jest dostarczenie nauczycielom, terapeutom, a również rodzicom narzędzia do efektywnej pracy z dzieckiem nadpobudliwym. Program złożony jest z dwóch części. Pierwsza część obejmuje ważne zagadnienia dotyczące coraz częściej rozpoznawanego w wieku dziecięcym zaburzenia ADHD. Porządkuje podstawową wiedzę z tego zakresu, odwołując się do najnowszych koncepcji. Co więcej opisano tutaj szereg metod i technik stosowanych w terapii nadpobudliwości. Część druga to propozycja zajęć grupowych i indywidualnych. Program ten, odwołując się do najnowszych nurtów wskazujących na znaczenie kompleksowej terapii, obejmuje oddziaływania na sferę emocjonalną, poznawczą i społeczną. Zaproponowane zabawy i ćwiczenia wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci z ADHD. Pozwalają rozładować napięcie psychoruchowe, usprawniają koncentrację uwagi, percepcję i koordynację. Dziecko w scenkach pantomimicznych, dramie czy w rysunkach ma szansę na wyrażenie swojej ekspresji, a dzięki bajce terapeutycznej ma wgląd na swoją sytuację i zachowanie. Program daje możliwość przeżywania licznych sytuacji, w których dziecko osiąga efekt, co korekcyjnie wpływa na postrzeganie własnej osoby. Podręcznik jest idealną pomocą dla nauczycieli i wychowawców klas terapeutycznych i nauczania indywidualnego, terapeutów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach, a również oddziałach dziennego pobytu dzieci. Podręcznik powinna zainteresować także rodziców dzieci z ADHD i studentów psychologii i pedagogiki.
Spis treści:
 • Wstęp
 • Kim jest dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
 • Ustalenie definicji
 • Etiologia zespołu hiperkinetycznego
 • Symptomy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej
 • Wpływ ADHD na funkcjonowanie dziecka
 • Występowanie objawów ADHD w zależności od wieku
 • Formy terapii dzieci z ADHD
 • Założenia i cele programu
 • Cele zajęć grupowych
 • Cele zajęć indywidualnych
 • Struktura zajęć
 • Propozycja zajęć grupowych
 • Propozycja zajęć indywidualnych
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Aneks
 • Kryteria DSM-IV
 • Kryteria ICD-10
 • Materiały dla dziecka

Czym jest znaczenie w Słownik na P .