promocja zdrowia podręcznik co to znaczy
Co znaczy podręcznik dla studentów i lekarzy?. Co to jest wielokierunkowe spojrzenie na.

Czy pomocne?

Promocja zdrowia - podręcznik dla studentów i lekarzy rodzinnych

Definicja z ang. Health promotion - textbook for students and practitioners, z niem. Gesundheitsförderung - Lehrbuch für Studenten und Praktiker.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Urban & Partner, Wrocław 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,205 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.30 kg
Zagadnienia: promocja zdrowia podręcznik
ISBN: ISBN 83-89581-21-3
Opis: Książka zawiera współczesne, w pełni nowoczesne i wielokierunkowe spojrzenie na problematykę promocji zdrowia. Poszczególne rozdziały dotyczą pomiędzy innymi: negatywnych mierników stosowanych w ocenie zdrowia, roli profilaktyki i ekonomicznych aspektów promocji zdrowia, mechanizmów ubezpieczeń społecznych. Co więcej omówiono sytuację epidemiologiczną Polski na tle państw europejskich z uwzględnieniem zagadnień onkologicznych, behawioralnych, zasad dietetyki, aspektów higienicznych i psychologicznych.
Spis treści:
  • Wyraz wstępne 1. Współczesne ujęcie zdrowia jednostki i populacji 2. Niekorzystne mierniki stanu zdrowia 3. Rola profilaktyki w promocji zdrowia 4. Ekonomiczno-marketingowa rekonfiguracja promocji zdrowia. Konkurencyjność firm medycznych 5. Promocja zdrowia w kształtowaniu zdrowia populacji w wybranych państwach Unii Europejskiej. Praktyczne programy promocji zdrowia na tle diagnozy środowiskowej 6. Rola lekarza rodzinnego w promocji zdrowia 7. Statystyka medyczna 8. Przypadek zdrowotna w Polsce i w państwach nowo przyjętych do UE 9. Epidemiologia nowotworów w Polsce 10. Epidemiologia behawioralna 11. Prozdrowotne zalecenia żywieniowe 12. Aspekty higieniczne w promocji zdrowia 13. Algorytm postępowania w treningu zdrowotnym 14. Psychologiczne aspekty zdrowia 15. Koncepcja zdrowia productive life. Możliwości aktywnego, samodzielnego życia - pomimo niepełnosprawności 16. Procedury tworzenia programów promocji zdrowia w ujęciu globalnym i lokalnym 17. Rola mediów w promowaniu postaw prozdrowotnych 18. Propozycja oferty ubezpieczeniowej PZU

Czym jest znaczenie w Słownik na P .