promocja zdrowia psychicznego co to znaczy
Co znaczy Promocja zdrowia psychicznego?. Co to jest . Co to jest Promocja zdrowia psychicznego.

Czy pomocne?

Promocja zdrowia psychicznego

Definicja z ang. Mental health promotion, z niem. Förderung der psychischen Gesundheit.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Neurocentrum, Lublin 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,214 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.39 kg
Zagadnienia: promocja zdrowia psychicznego
ISBN: ISBN 83-911597-0-1
Opis:
Spis treści:
 • REFERAT WPROWADZAJĄCY
 • Promocja zdrowia psychicznego
 • RADZENIE SOBIE w Przypadkach KRYZYSOWYCH
 • Style radzenia sobie ze stresem w życiu a służące techniki radzenia sobie ze stresem w pracy poprzez pielęgniarki.
 • Radzenie sobie pielęgniarek w trudnych przypadkach zawodowych w świetle badań własnych.
 • Przezwyciężanie trudności porodowych.
 • Problemy powiązane z hospitalizacją i adaptacją do warunków oddziału ginekologii onkologicznej.
 • Metody radzenia sobie pacjentów w przypadkach napadów arytmii typu nadkomorowego.
 • Metody radzenia sobie ze stresem.
 • Radzenie sobie w zespole stopy cukrzycowej.
 • Przygotowanie pacjentów operowanych wskutek dyskopatii do radzenia sobie z chorobą.
 • Wizerunek współczesnego żołnierza zawodowego kreowany poprzez niego samego
 • WSPARCIE PSYCHICZNE W ZDROWIU i CHOROBIE
 • Znaczenie wsparcia psychicznego w przywracaniu zdrowia -opinie studentów pielęgniarstwa i medycyny
 • Rola rodziny w procesie wzmagania się z chorobą Przewlekłą.
 • Znaczenie interakcji z matką dla rozwoju inteligencji emocjonalnej dziecka.
 • Potrzeby wsparcia pośród rodzin pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 • Wsparcie psychiczne chorych neurologicznych
 • Potrzeba wsparcia psychicznego u chorych z łagodnym rozrostem sterczą na podstawie badań psychologicznych
 • Problemy psychologiczne i zapotrzebowanie na wsparcie osób leczonych powtarzanymi hemodializami
 • Oczekiwane wsparcie w procesie adaptacji i integracji społecznej osób po odjęciu kończyn górnych.
 • Wsparcie psychiczne udzielane poprzez pielęgniarki osobom uzależnionym od alkoholu
 • Majątek Pielęgniarstwa Polskiego w dziedzinie Wsparcia Społecznego
 • TEMATY RÓŻNE
 • Wybrane problemy dotyczące ochrony zdrowia psychicznego w okresie reform i przemian społecznych w Polsce.
 • Etyczne aspekty promocji zdrowia psychicznego
 • Udział angielskich pielęgniarek w promocji zdrowia psychicznego.
 • Zastosowanie treningu zdolności uważnego słuchania w podwyższaniu kompetencji edukacyjnych nauczycieli
 • Deprywacje potrzeb i metody jej kompensacji u młodzieży zachodniego pogranicza
 • Samoocena stanu zdrowia i jakość życia pacjentów przewlekle hemodializowanych z makroregionu lubelskiego
 • Styl życia a wyniki leczenia operacyjnego wypadnięcia dysku lędźwiowego
 • Stereotypy funkcjonowania osoby chorej psychicznie
 • Portret psychologiczny osób, które doświadczyły sytuacji bezrobocia i osób bez takich doświadczeń.
 • Charakterystyka Oddziału Psychiatrycznego Szpitala w Hvidovre
 • Zakres pracy konsultacyjnej pielęgniarki psychiatrycznej
 • Wielokierunkowe podejście do działalności psychiatrycznej w okolicy

Czym jest znaczenie w Słownik na P .