promocja zdrowia miejscu co to znaczy
Co znaczy miejscu pracy - teoria i zagadnienia?. Co to jest korzyścią tak dla pracowników, jak i.

Czy pomocne?

Promocja zdrowia w miejscu pracy - teoria i zagadnienia praktyczne

Definicja z ang. Health promotion in the workplace - Theory and practical issues, z niem. Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz - Theorie und praktische Fragen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1997, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,156 str., Wymiary: 170 x 240 mm
Zagadnienia: promocja zdrowia miejscu
ISBN: ISBN 83-86052-08-2
Opis: Zakład pracy jest znakomitym miejscem, gdzie można z korzyścią tak dla pracowników, jak i całego firmy realizować programy promocji zdrowia. Dlatego opracowanie "Promocja zdrowia w miejscu pracy, teoria i zagadnienia praktyczne" należy rekomendować z najwyższą aprobatą. Dostarcza ono praktykom ochrony zdrowia w miejscu pracy w naszym państwie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej, która pozwoli im kompetentnie podjąć realizację programów promocji zdrowia. To jest publikacja przygotowana w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, który w dalszym ciągu będzie prowadzić w tej dziedzinie intensywne działania badawcze, projektowe, konsultacyjne i szkoleniowe. Jestem przekonany, iż będzie to działalność bardzo przydatna w opiece zdrowotnej nad pracującymi.
Spis treści:
 • 1. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia
 • 2. Definicja promocji zdrowia
 • 3. Promocja zdrowia w miejszcu pracy
 • 4. Promocja zdrowia w miejscu pracy - dotychczasowe doświadczenia
 • 5. Strefy interwencji promocyjnych
 • 6. Działania promocyjne
 • 7. Kluczowe zasady realizacji programów promocyjnych
 • 8. Modelowa struktura procesu promocyjnego
 • 9. Inicjowanie programu promocji
 • 10. Planowanie programu promocji
 • 11. Wdrożenie programu promocji
 • 12. Ocena efektywności programu promocji

Czym jest znaczenie w Słownik na P .