promocja zdrowia co to znaczy
Co znaczy Promocja zdrowia?. Co to jest ludziom kontrolę nad zdrowiem i prowadzący do uzyskania.

Czy pomocne?

Promocja zdrowia

Definicja z ang. Health promotion, z niem. Gesundheitsförderung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: IGNIS, Warszawa 1999, wyd. 3, Oprawa: twarda,521 str., Wymiary: 175 x 250 mm
Zagadnienia: promocja zdrowia
ISBN: ISBN 83-85724-37-0
Opis: Promocję zdrowia definiuje się jako mechanizm umożliwiający ludziom kontrolę nad zdrowiem i prowadzący do uzyskania poprawy stanu zdrowia. mechanizm ten dotyczy również ludności w skali globalnej i nie powinien koncentrować się tylko na pojedynczych osobach narażonych na czynniki ryzyka utraty zdrowia. Zdrowie jest dobrem ogólnospołecznym i tym samym wszelakie świadczenia zdrowotne są korzystne dla społeczeństwa jako całości w stopniu większym niż dla poszczególnych odbiorców tych świadczeń. Takie podejście, przedstawiane poprzez większość krajów członkowskich Światowej Organizacji Zdrowia, doprowadziło do przyjęcia strategii "Zdrowie dla Wszystkich". Promocja zdrowia - a więc działania zmierzające do kształtowania prozdrowotnych działań społeczeństwa na wszystkich poziomach jego organizacji - coraz bardziej zaznacza się w funkcjonujących w poszczególnych państwach systemach opieki zdrowotnej. Promocja zdrowia to klucz do rozwiązania wielu problemów, w tym do zatrzymania spirali wzrostu wydatków leczenia. Podręcznik "Promocja zdrowia" adresowana jest do szerokiego kręgu czytelników: polityków społecznych, polityków zdrowia publicznego, decydentów administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, pracowników nauki i studentów, pracowników szkół podległych resortowi edukacji, zdrowia, ochrony środowiska, pracowników już istniejących i przyszłych biur, poradni i ośrodków promocji zdrowia. Z książki może korzystać każdy, dla kogo sprawy zdrowia stanowią istotne zagadnienie.
Spis treści:
 • I. PROMOCJA ZDROWIA - PODSTAWY TEORETYCZNE I AKTUALNE I ZAMIERZONE DZIAŁANIA
 • II. PROBLEMY ZDROWOTNE I Metody ICH ROZWIĄZYWANIA
 • A. Polityka zdrowotna
 • B. Kluczowe zagrożenia zdrowotne i metody ich zwalczania
 • III. DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY I UTRZYMANIA ZDROWIA
 • A. Kondycja fizyczna
 • B. Żywność i żywienie
 • C. Psychologiczne aspekty zdrowia
 • D. Antropologiczne aspekty zdrowia
 • E. Nauka zdrowotna i inne działania na rzecz zdrowia
 • F. Siedliskowe podejście do zdrowia
 • G. Ochrona środowiska a zdrowie
 • Piśmiennictwo
 • Dokumenty Światowej Organizacji Zdrowia
 • Dokumenty UE

Czym jest znaczenie w Słownik na P .