przewlekłe powikłania co to znaczy
Co znaczy Przewlekłe powikłania cukrzycy?. Co to jest cały współczesny stan wiedzy o tym dziale.

Czy pomocne?

Przewlekłe powikłania cukrzycy

Definicja z ang. Chronic complications of diabetes, z niem. Chronischen Komplikationen von Diabetes.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej, Warszawa 1998, wyd. 2, Oprawa: twarda,376 str., Wymiary: 165 X 240 mm , Waga: 1.00 kg
Zagadnienia: przewlekłe powikłania
ISBN: ISBN 83-901194-6-3
Opis: W 18 rozdziałach redaktor i jego współpracownicy zebrali cały współczesny stan wiedzy o tym dziale nauki o cukrzycy, przy czym duże osobiste doświadczenie autorów pozwoliło im właściwie wybrać z ogromnego już piśmiennictwa stwierdzenia i hipotezy w najwyższym stopniu ugruntowane i mające ważne znaczenie praktyczne. W opisach obrazu klinicznego Czytelnik znajdzie obok nowoczesnych metod diagnostycznych wymagających skomplikowanej i najczęściej kosztownej aparatury również omówienie i ocenę przydatności testów prostych, możliwych (i wskazanych) do wykonania w ramach lecznictwa otwartego. Umiejętne opracowanie redakcyjne sprawia, iż monografia "Przewlekle powikłania cukrzycy" jest skierowana do szerokiego grona czytelników, pośród których obok lekarzy specjalistów w zakresie diabetologii należy wymienić specjalistów w innych działach medycyny, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (lekarzy rodzinnych), a również sporą grupę przedstawicieli innych dyscyplin związanych z medycyną i diabetologią (biologów, biochemików, biofizyków, psychologów, epidemiologów i innych). Przekazane im w tej monografii wiadomości pozwolą już przy obecnym stanie wiedzy podjąć działania mające na celu ograniczenie współczesnego zagrożenia zdrowotnego związanego z cukrzycą, mogą też stać się inspiracją do podejmowania własnych obserwacji i prac badawczych w ramach naczelnego programu medycznego w tej chorobie, jakim jest poprawa losu chorych na cukrzycę.
Spis treści:
 • 1. Przewlekłe powikłania cukrzycy - węzłowy problem diabetologii
 • 2. Epidemiologia przewlekłych powikłań cukrzycy
 • 3. Wczesna (początkowa) nefropatia cukrzycowa
 • 4. Zaawansowana nefropatia cukrzycowa
 • 5. Powikłania cukrzycowe w przednim odcinku gałki ocznej
 • 6. Retinopatia cukrzycowa
 • 7. Neuropatia cukrzycowa
 • 8. Neuropatia wegetatywna w cukrzycy
 • 9. Kardiomiopatia cukrzycowa
 • 10. Zaburzenia funkcji układu oddechowego w cukrzycy
 • 11. Zmiany stawów i kości w cukrzycy
 • 12. Stopa cukrzycowa
 • 13. Zmiany skórne jako powikłania cukrzycy
 • 14. Zaburzenia układu krzepnięcia i fibrynolizy w cukrzycy
 • 15. Zaburzenia gospodarki lipidowej w cukrzycy
 • 16. Miażdżyca u chorych z cukrzycą
 • 17. Odrębności kliniczne nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę
 • 18. Rola nowoczesnego postępowania w profilaktyce i leczeniu przewlekłych powikłań cukrzycy

Czym jest znaczenie w Słownik na P .