przewodnik ćwiczeń co to znaczy
Co znaczy Przewodnik do ćwiczeń z patomorfologii?. Co to jest pracownicy Katedry i Zakładu.

Czy pomocne?

Przewodnik do ćwiczeń z patomorfologii

Definicja z ang. Exercise Guide of pathology, z niem. Übungsanleitung für Pathologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2005, wyd. 3, Oprawa: miękka foliowana,276 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.50 kg
Zagadnienia: przewodnik ćwiczeń
ISBN: ISBN 83-88895-90-7
Opis: Wychodząc naprzeciw sugestiom i oczekiwaniom studentów, pracownicy Katedry i Zakładu Patomorfologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej, przy współpracy dr Dominiki Koneckiej-Mrówki i dr. Jerzego Nożyskiego ze Śląskiego Centrum Chorób Serca i dr. Krzysztofa Bardadina -kierownika Zakładu Patomorfologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, opracowali II wydanie skryptu z 1998 roku pod zmienionym tytułem ''Przewodnik do ćwiczeń z patomorfologii''. Zostało ono poprawione i znacznie rozszerzone. Sporo haseł przeredagowano, uzupełniono i zaktualizowano zawarte w nich wiadomości. Co więcej opracowano nowe hasła. Dodano II część pt. Niektóre zagadnienia z patomorfologii szczegółowej, zawierającą wybrane z tematów omawianych na IV roku i na zajęciach ze studentami III roku Oddziału Stomatologicznego. W III części przedstawiono biogramy ponad stu lekarzy -głównie patologów - i ich wkład w rozwój patomorfologii. Z ich nazwiskami studenci niejednokrotnie będą się spotykać, omawiając różne terminy i jednostki chorobowe, poza patomorfologią, również na zajęciach z przedmiotów klinicznych. Książka zamyka wykaz piśmiennictwa - znacznie rozszerzony w stosunku do poprzedniego wydania. Mamy nadzieję, iż nowe wydanie podręcznika ułatwi studentom III i IV roku przygotowanie się do zajęć. Szczególne podziękowania wyrażamy pani Bożenie Kałahurskiej za pomoc w przygotowaniu tekstu. dr nauk medycznych Daniel Sabat dr hab. n. med. Andrzej Gabriel prof. dr hab. n. med. Zbigniew Szczurek
Spis treści:
  • CZĘŚĆ I. PATOMORFOLOGIA OGÓLNA 1. Zaburzenia w krążeniu 2. Zaburzenia w krążeniu - ciąg dalszy 3. Zmiany wsteczne - zaniki i zwyrodnienia 4. Zmiany wsteczne - martwice i torbiele 5. Zmiany postępowe 6. Nowotwory - biologia ogólna nowotworów, stany przedrakowe 7. Łagodne i złośliwe nowotwory tkanki nabłonkowej 8. Łagodne i złośliwe nowotwory tkanki nabłonkowej - ciąg dalszy 9. Nowotwory tkanki nabłonkowej rodzajowo zróżnicowane i potworniaki 10. Nowotwory tkanki łącznej 11. Nowotwory tkanki krwiotwórczej i limfatycznej 12. Nowotwory tkanki nerwowej i barwnikotwórczej 13. Zapalenia wysiękowe, uszkadzające i wytwórcze 14. Zapalenia płuc i nerek 15. Zapalenia (ciąg dalszy). Choroby z autoagresji 16. Zapalenia swoiste (ziarniniakowe)
  • CZĘŚĆ II. Niektóre ZAGADNIENIA Z PATOMORFOLOGII SZCZEGÓŁOWEJ 17. Apoptoza 18. Torbiele głowy i szyi 19. Patologia mięśnia sercowego w badaniach biopsyjnych 20. Patomorpologia cukrzycy 21. Patomorfologia zastoju żółci w wątrobie 22. Rak piersi
  • CZĘŚĆ III 23. Patolodzy, terminy i eponimy (pato)morfologiczne) 24. Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na P .