przyjemność konieczność co to znaczy
Co znaczy konieczność - psychologia spostrzegania?. Co to jest nierozłącznie powiązane z.

Czy pomocne?

Przyjemność czy konieczność - psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka

Definicja z ang. Pleasure or necessity - the psychology of perception and risk taking, z niem. Lust oder Notwendigkeit - der Wahrnehmungspsychologie und Risikobereitschaft.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,220 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.41 kg
Zagadnienia: przyjemność konieczność
ISBN: ISBN 83-89574-65-9
Opis: Osiąganie tego, co ambitne albo niezwykłe jest nierozłącznie powiązane z podejmowaniem ryzyka. Czy zatem musimy podejmować ryzyko, by osiągnąć korzyści i uniknąć pewnych strat? A może raczej ryzykujemy, ponieważ sprawia nam to przyjemność? Jakie cechy indywidualne sprzyjają angażowaniu się człowieka w ryzykowne i silnie ekscytujące działania? Skąd bierze się skłonność do podejmowania ryzyka, poszukiwania wrażeń i przyjemnej stymulacji? Czy gotowość do podejmowania ryzyka jest niezmienna w różnych dziedzinach życia? Podręcznik omawia najważniejsze koncepcje dotyczące ryzyka, prezentując setki ciekawych badań przeprowadzonych z udziałem zarówno ludzi jak i zwierząt. Osią pracy jest założenie, iż istnieją dwa, zasadniczo odmienne, rodzaje ryzyka – ryzyko instrumentalne i ryzyko stymulujące. W publikacji znajdziemy i rozważania teoretyczne, i narzędzia kwestionariuszowe służące do pomiarów osobowościowych skłonności do podejmowania obu rodzajów ryzyka. Poruszana problematyka zainteresuje zarówno profesjonalistów, jak i studentów.
Spis treści:
  • Część I. Podejmowanie ryzyka jako konieczność 1. Podejmowanie ryzyka jako zachowanie adaptacyjne 2. Podejmowanie ryzyka jako ucieczka przed stratami. Teoria perspektywy
  • Część II. Podejmowanie ryzyka jako przyjemność 3. Podejmowanie ryzyka jako przejaw poszukiwania wrażeń 4. Podejmowanie ryzyka poprzez młodzież
  • Część III. Podejmowanie ryzyka jako konieczność albo jako przyjemność. Koncepcja ryzyka instrumentalnego i ryzyka stymulującego 5. Badanie a emocje. Teoretyczne podstawy nowej koncepcji ryzyka 6. Percepcja sytuacji ryzyka instrumentalnego i sytuacji ryzyka stymulującego 7. Afektywne spostrzeganie ryzyka instrumentalnego i ryzyka stymulującego 8. Indywidualne style spostrzegania ryzyka. Konstrukcja sposoby pomiarowej 9. Style spostrzegania ryzyka w relacji do cech osobowości 10. Spostrzeganie ryzyka a skłonność do podejmowania ryzyka w różnych dziedzinach

Czym jest znaczenie w Słownik na P .