psychiatria dzieci młodzieży co to znaczy
Co znaczy Psychiatria dzieci i młodzieży?. Co to jest Psychiatria dzieci i młodzieży pod redakcją.

Czy pomocne?

Psychiatria dzieci i młodzieży

Definicja z ang. Child and adolescent psychiatry, z niem. Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,527 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.91 kg
Zagadnienia: psychiatria dzieci młodzieży
ISBN: ISBN 83-200-2914-7
Opis: Oddajemy do rąk czytelnika I wydanie podręcznika pt. Psychiatria dzieci i młodzieży pod redakcją prof. dr hab. med. Ireny Namysłowskiej. Współautorami są znani i cenieni specjaliści z wiodących ośrodków medycznych w Polsce. W książce przedstawiono zagadnienia rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Opisano zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa, jak fobie, lęk separacyjny i społeczny, moczenie się, zaburzenia karmienia, jąkanie się. Zaburzenia okresu szkolnego i dorastania to między innymi anoreksja, bulimia, choroby afektywne, dystymie, schizofrenia młodzieńcza, zaburzenia lękowe i konwersyjne. Sporo miejsca poświęcono uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, przemocy w rodzinie, stosunkom kazirodczym, maltretowaniu fizycznemu i wykorzystywaniu seksualnemu nieletnich. Pośród polecanych metod leczenia na uwagę zasługuje psychoterapia, w szczególności psychoanalityczna i behawioralno-poznawcza, oprócz tego leczenie rodzin, tak zwany interwencja kryzysowa, wpływ biologiczne, a ponadto wybrane sposoby farmakologiczne. O nowoczesnym charakterze książki świadczy omówienie zaburzeń emocjonalnych w powiązaniu z takimi uwarunkowaniami, jak na przykład czynniki społeczne, kulturowe, wpływa grup rówieśniczych, szkoły, telewizji, niekontrolowanego i coraz powszechniejszego dostępu do narkotyków. W tym kontekście Autorzy podstawowe znaczenie w rozwoju w okresie dziecięcym i adolescencji przypisują prawidłowym, nie zaburzonym relacjom w rodzinie. Książka przeznaczony jest dla studentów medycyny. Jest również adresowany do lekarzy psychiatrów - specjalistów psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej, psychiatrów ogólnych, lekarzy rodzinnych, psychologów i nauczycieli
Spis treści:
 • CZĘŚĆ OGÓLNA
 • Rozwój i specyfika psychiatrii dzieci i młodzieży
 • CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ PSYCHICZNY DZIECI I MŁODZIEŻY I POWSTAWANIE ZABURZEŃ
 • Czynniki biologiczne (genetyczne) wpływające na rozwój psychiczny i powstawanie zaburzeń
 • Czynniki psychospołeczne w psychiatrii dzieci i młodzieży
 • Wywiady, ocena, diagnoza w psychiatrii dzieci i młodzieży
 • Badania psychologiczne w psychiatrii dzieci i młodzieży
 • CZĘŚĆ KLINICZNA
 • Klasyfikacja zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży
 • ZABURZENIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W NIEMOWLĘCTWIE I WCZESNYM DZIECIŃSTWIE DO 6. ROKU ŻYCIA
 • Wczesne dzieciństwo
 • Upośledzenie umysłowe - niepełnosprawność umysłowa
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie
 • Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się w dzieciństwie albo w wieku młodzieńczym
 • Inne zaburzenia zachowania się i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
 • ZABURZENIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W WIEKU SZKOLNYM: 7.-10. ROK ŻYCIA
 • Późne dzieciństwo - wiek szkolny
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
 • Specyficzne zaburzenia w rozwoju umiejętności szkolnych
 • specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych
 • Zaburzenia hiperkinetyczne
 • Tiki
 • Zaburzenia zachowania
 • Adolescencja - wiek dorastania
 • Zaburzenia odżywiania
 • Depresja młodzieńcza
 • Zaburzenia obsesyjno-komplulsyjne, zaburzenia dysocjacyjne
 • Zaburzenia psychotyczne w okresie adolescencji
 • Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży
 • Uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych
 • INNE PROBLEMY PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY
 • Przemoc w rodzinie. Maltretowanie fizyczne i stosowanie seksualne dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych
 • Sposoby TERAPEUTYCZNE W PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY
 • Psychoterapia psychoanalityczna dzieci i młodzieży
 • Psychoterapia behawioralno-poznawcza
 • Leczenie rodzin
 • Kryzysy i interwencja kryzysowa w terapii dzieci i młodzieży
 • Farmakoterapia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży
 • Integracja leczenia - próba syntezy
 • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na P .