psychiatria pytania testowe co to znaczy
Co znaczy pytania testowe egzaminu?. Co to jest specjalizacyjnych II stopnia z zakresu psychiatrii.

Czy pomocne?

Psychiatria - pytania testowe egzaminu specjalizacyjnego II stopnia 1976-1994

Definicja z ang. Psychiatry - test questions exam specialization second cycle 1976-1994, z niem. Psychiatrie - Testfragen Prüfung Spezialisierung zweiten Zyklus 1976-1994.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1996, wyd. 1, Oprawa: miękka,286 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.38 kg
Zagadnienia: psychiatria pytania testowe
ISBN: ISBN 83-85705-25-2
Opis: Kolekcja ten zawiera wszystkie pytania testowe z egzaminów specjalizacyjnych II stopnia z zakresu psychiatrii od początku ich organizowania aż do sesji wiosennej 1994 roku. Wyłączono jednak z niego pytania zdezaktualizowane, niejednoznaczne, niewiele diagnostyczne i zbyt podobne do siebie wersje pytań o zbliżonej treści. W wielu sytuacjach musiała też ulec zmianie pierwotna forma pytań - niewiele poprawna stylistycznie albo wzbudzająca różnego rodzaju wątpliwości. Zrezygnowano też z publikowania pytań o innej konstrukcji, których wykorzystania zaniechano od wielu już lat. Z powodu takich wyłączeń, liczba pytań z zakresu poszczególnych działów psychiatrii przestała być w opublikowanej wersji w pełni proporcjonalna do wagi i reprezentacji tych działów w poszczególnych edycjach egzaminu.
Spis treści:
  • 1. Psychopatologia
  • 2. Historia i kierunki rozwoju psychiatrii
  • 3. Klinika zaburzeń psychicznych
  • 4. Leczenie zaburzeń psychicznych
  • 5. Diagnostyczne badania pomocnicze
  • 6. Zagadnienia prawne w psychiatrii
  • 7. Dziedziny pokrewne psychiatrii
  • 8. Organizacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej

Czym jest znaczenie w Słownik na P .