psychiatria sądowa co to znaczy
Co znaczy Podręcznik dla lekarzy i prawników?. Co to jest psychiatrów, w szczególności.

Czy pomocne?

Psychiatria sądowa. Podręcznik dla lekarzy i prawników.

Definicja z ang. Forensic psychiatry. Manual for doctors and lawyers., z niem. Forensische Psychiatrie. Handbuch für Ärzte und Rechtsanwälte..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Tumult, Toruń 2003, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,322 str., Wymiary: 170 x 230 mm , Waga: 0.67 kg
Zagadnienia: psychiatria sądowa
ISBN: ISBN 83-914679-8-8
Opis: Książka przeznaczony jest dla prawników i lekarzy psychiatrów, w szczególności rozpoczynających swą działalność na polu psychiatrii sądowej. Rozpoczynające każdy rozdział wiadomości o omawianych w nich zaburzeniach psychicznych przeznaczone są wyłącznie dla prawników i mają na celu wyrobienie sobie ogólnego definicje o tych zaburzeniach. Ich lakoniczny, encyklopedyczny, bardzo uproszczony opis nie może stanowić źródła wiedzy dla lekarzy, dla których będą nim podręczniki psychiatrii. Tylko niektórym zaburzeniom poświęcono więcej miejsca z racji na ich szczególne znaczenie w opiniowaniu, trudności różnicowania albo różnice poglądów (...) Zamieszczone przypadki pochodzą w przeważającej części z praktyki autora, kilkanaście z archiwum Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, kilka z opinii wydanych w różnych ośrodkach z akt spraw sądowych otrzymanych do wglądu (...) Orzeczenia Sądu Najwyższego wydawane pod rządami poprzedniego, aktualnie nieaktualnego prawa karnego, cytowano tylko te, które dotyczą przepisów o niezmienionej treści w nowych kodeksach (...).
Spis treści:
 • CZĘŚĆ OGÓLNA
 • Biegli
 • Ambulatoryjne badanie sądowo-psychiatryczne.
 • Obserwacja szpitalna
 • Opinia sądowo psychiatryczna.
 • Opiniowanie o poczytalności
 • Opiniowanie o stosowaniu leczniczych środków zabezpieczających
 • Realizacja leczniczych środków zabezpieczających
 • Opiniowanie o umiejętności oskarżonego do brania udziału w postępowaniu karnym
 • Badanie umiejętności świadka do składania zeznań
 • Badanie osób pokrzywdzonych
 • Opiniowanie o umiejętności do odbywania kary pozbawienia wolności
 • Tajemnica lekarska
 • CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
 • Psychozy schizofreniczne
 • Zespoły psychotyczne bez rozpadu struktury osobowości
 • Choroby afektywne
 • Organiczne zaburzenia psychiczne
 • Padaczki
 • Upośledzenie umysłowe
 • Infantylizm
 • Zaburzenia osobowości
 • Alkoholizm
 • Zazdrość
 • Zespół urojeń niewierności małżeńskiej
 • Narkomanie
 • Stany wyjątkowe
 • Symulacja i zaburzenia reaktywne
 • Afekty kryminogenne
 • PIŚMIENNICTWO
 • INDEKS RZECZOWY
 • INDEKS ARTYKUŁÓW KODEKSÓW KARNYCH

Czym jest znaczenie w Słownik na P .