psychiatria środowkowa jako co to znaczy
Co znaczy ŚRODOWISKOWA jako środowiskowa opieka?. Co to jest psychicznej można uważać za miarę.

Czy pomocne?

PSYCHIATRIA ŚRODOWISKOWA jako środowiskowa opieka nad zdrowiem psychicznym

Definicja z ang. PSYCHIATRY ENVIRONMENTAL as environmental care mental health, z niem. PSYCHIATRY UMWELT wie Umweltschutz psychische Gesundheit.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,80 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.16 kg
Zagadnienia: psychiatria środowkowa jako
ISBN: ISBN 978-83-85705-88-8
Opis: Sposób udzielania pomocy osobom cierpiących wskutek choroby psychicznej można uważać za miarę dojrzałości społeczności lokalnej i całego społeczeństwa. Wyrażają się w nim zarówno indywidualne, jak i grupowe i zinstytucjonalizowane postawy wobec nieuchronnej, aczkolwiek czasem kłopotliwej obecności takich osób pośród nas. Doświadczenia wielu państw sugerują, iż środowiskowy schemat sprawowania tej opieki przynosi niemało korzyści - sprzyja jej udostępnieniu, ułatwia zachowanie równości dostępu i osiąganie dobrej skuteczności. Ułatwia także poszanowanie godności tych osób, którym stara się pomóc. Pomoc trafia przede wszystkim tam, gdzie chory żyje. Stara się tam właśnie dotrzeć, aby nie odrywać go od dotychczasowych źródeł oparcia. Te właściwości opieki często przewyższają to, co jest w stanie chorym zapewnić tradycyjna forma opieki, z dominującym udziałem instytucji o charakterze azylu (zwykle dużego szpitala psychiatrycznego), oddalająca chorego od jego zwykłego środowiska - tak w sensie społecznym, jak geograficznym, a czasem przerywająca jego trudną do odbudowania więź z tym środowiskiem. W powszechnej opinii, przejście od opieki typu azylowego do opieki typu środowiskowego znaczy postęp, lecz nie jest łatwe. Wymaga zrozumienia istotnych cech opieki środowiskowej, woli ich wprowadzenia i powstania niezbędnych rozwiązań organizacyjnych. Ze Słowa Wstępnego prof. Jacka Wciórki
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na P .