psychiatria psychiatria co to znaczy
Co znaczy psychiatria kliniczna?. Co to jest nad mózgiem, przyniosło wielki postęp wiedzy.

Czy pomocne?

Psychiatria tom II - psychiatria kliniczna

Definicja z ang. Psychiatry Volume II - clinical psychiatry, z niem. Psychiatrie Band II - Klinische Psychiatrie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2002, wyd. 1, Oprawa: twarda,751 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 1.48 kg
Zagadnienia: psychiatria psychiatria
ISBN: ISBN 83-87944-72-6
Opis: Ostatnie dziesięciolecie XX wieku, zwane także dekadą badań nad mózgiem, przyniosło wielki postęp wiedzy dotyczącej zarówno patogenezy zaburzeń psychicznych, ich leczenia, jak także nowych ujęć klasyfikacyjnych. Przypadek ta stworzyła pilną potrzebę opracowania polskiego podręcznika uwzględniającego te osiągnięcia, a jednocześnie przydatnego w szkoleniu psychiatrów zgodnie z wprowadzanym obecnie nowym programem specjalizacyjnym. Inicjatywa takiego opracowania wyszła od Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i konsultanta krajowego w tej dziedzinie. Książka winien być użyteczny zarówno specjalistom psychiatrom, jak i lekarzom innych specjalności i profesjonalistom nauk pokrewnych. Trzytomowy książka Psychiatrii obejmuje: Tom l - podstawy teoretyczne współczesnej psychiatrii i psychopatologii, diagnostykę psychiatryczną Tom 2 - psychiatrię kliniczną Tom 3 - terapię zaburzeń psychiatrycznych i inne zagadnienia z tej dziedziny Tom 2, który oddajemy do rąk Czytelników zawiera rozdziały obejmujące całą psychiatrię kliniczną. W przekonaniu autorów i redaktorów część ta, niezwykle istotna dla lekarzy praktyków, ujęta została w sposób nowoczesny, uwzględnia klasyfikacje i kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych wg ICD-10 i DSM-IY W każdym rozdziale podano także krótkie wskazówki terapeutyczne. Szczegółowe wiadomości dotyczące różnych form terapii znajdą się w tomie III, który ukaże się pod koniec 2002 roku. Ze względu na interdyscyplinarny charakter niektórych zagadnień psychiatrii klinicznej zwróciliśmy się do wybitnych specjalistów z dziedzin pokrewnych z prośbą o napisanie odpowiednich podrozdziałów. Jesteśmy przekonani, iż nasze wspólne dzieło na tym zyskało. Ostateczny sąd pozostawiamy jednak Czytelnikom podręcznika i czekamy na uwagi i ewentualną krytykę. Redaktorzy
Spis treści:
 • 1. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych
 • 2. Organiczne zaburzenia psychiczne
 • 3. Zaburzenia spowodowane substancjami psychoaktywnymi
 • 4. Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i schizoafektywne
 • 5. Zaburzenia urojeniowe
 • 6. Choroby afektywne nawracające
 • 7. Zaburzenia nerwicowe powiązane ze stresem i pod postacią somatyczną
 • 8. Zespoły behawioralne powiązane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
 • 9. Zaburzenia osobowości
 • 10. Upośledzenie umysłowe
 • 11. Całościowe zaburzenia rozwoju
 • 12. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
 • 13. Zaburzenia psychiczne, problemy psychologiczne i społeczne powiązane ze starzeniem się (psychogeriatria)

Czym jest znaczenie w Słownik na P .