psychiatria terapia co to znaczy
Co znaczy terapia, zagadnienia etyczne, prawne?. Co to jest nad mózgiem, przyniosło wielki postęp.

Czy pomocne?

Psychiatria tom III - terapia, zagadnienia etyczne, prawne, organizacyjne i społeczne

Definicja z ang. Psychiatry Volume III - therapy, ethical issues, legal, organizational and social, z niem. Psychiatrie Band III - Therapie, ethische Fragen, rechtliche, organisatorische und soziale.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2003, wyd. 1, Oprawa: twarda,702 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 1.40 kg
Zagadnienia: psychiatria terapia
ISBN: ISBN 83-87944-24-6
Opis: Ostatnie dziesięciolecie XX wieku, zwane także dekadą badań nad mózgiem, przyniosło wielki postęp wiedzy dotyczącej zarówno patogenezy zaburzeń psychicznych, ich leczenia, jak także nowych ujęć klasyfikacyjnych. Przypadek ta stworzyła pilną potrzebę opracowania polskiego podręcznika uwzględniającego te osiągnięcia, a jednocześnie przydatnego w szkoleniu psychiatrów zgodnie z wprowadzanym obecnie nowym programem specjalizacyjnym. Inicjatywa takiego opracowania wyszła od Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i konsultanta krajowego w tej dziedzinie. Książka winien być użyteczny zarówno specjalistom psychiatrom, jak i lekarzom innych specjalności i profesjonalistom nauk pokrewnych. Trzeci tom podręcznika zajmuje się metodami leczenia wykorzystywanymi w psychiatrii, zwracając uwagę na ich wykorzystanie w szczególnych przypadkach klinicznych. Dalsze rozdziały podejmują istotne zagadnienia powiązane z etycznymi, prawnymi i organizacyjnymi uwarunkowaniami pracy klinicznej psychiatry (...).
Spis treści:
  • Przedmowa
  • 1. Leczenie
  • 2. Zagadnienia etyczne
  • 3. Zagadnienia prawne
  • 4. Zagadnienia organizacyjne
  • 5. Niektóre zagadnienia społeczne
  • 6. Leczenie neurochirurgiczne (''psychochirurgia'')
  • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na P .