psychiatryczne co to znaczy
Co znaczy psychologiczne aspekty praktyki?. Co to jest świecie naukowym, lecz także stało się.

Czy pomocne?

Psychiatryczne i psychologiczne aspekty praktyki medycznej. Wybrane zagadnienia psychiatrii konsultacyjnej/liaison.

Definicja z ang. Psychiatric and psychological aspects of medical practice. Selected aspects of psychiatry consultation / liaison., z niem. Psychiatrische und psychologische Aspekte der medizinischen Praxis. Ausgewählte Aspekte der Psychiatrie Beratung / Liaison..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,150 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.29 kg
Zagadnienia: psychiatryczne
ISBN: ISBN 83-86826-40-1
Opis: Definicja stresu w miarę szybko zdobyło uznanie nie tylko w świecie naukowym, lecz także stało się bardzo popularne dzięki mediom. Zawdzięcza to nie tylko spójnej, całościowej koncepcji teoretycznej, dużej liczbie badań naukowych, lecz także pogłębieniu ujęcia modelu zdrowia i patologii. Dlatego można było podjąć działania prewencyjne, lecznicze i rehabilitacyjne. Efektem ubocznym popularności stało się rozumienie stresu jako negatywnego zjawiska, powody chorób, co nie pomaga w określeniu jego systemów działania w poszczególnych chorobach i doskonaleniu zachowań, które mogą sprzyjać zapobieganiu jego negatywnym skutkom. W prezentowanych pracach podjęto próbę połączenia rozważań teoretycznych z praktyką kliniczną, podkreślając znaczenie roli czynników psychologicznych między innymi w relacjach pomiędzy personelem medycznym a pacjentami, które dążą do uzyskania "dobrostanu", mającego znaczenie w realizacji wspólnych celów.
Spis treści:
 • Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze stresem u przewlekle chorych somatycznie
 • Kliniczne aspekty stresu
 • Stres a choroby endokrynologiczne
 • Psychologiczne problemy radzenia sobie z chorobami układu krążenia
 • Stres zawodowy pracowników medycznych
 • Uzależnieni lekarze hospitalizowani w II Klinice Psychiatrii Śląskiej AM
 • Rozwój poglądów na zaburzenia psychosomatyczne - historia i współczesność
 • Alternatywne sposoby leczenia w świetle idei medycyny holistycznej
 • Psychiatra w izbie przyjęć szpitala ogólnego
 • Konsultacje psychiatryczno-psychologiczne w szpitalu wojskowym
 • Zaburzenia świadomości w praktyce konsultanta psychiatry
 • Zaburzenia psychiczne u chorych po transplantacji serca
 • Próba identyfikacji czynników wpływających na ryzyko wystąpienia zaburzeń depresyjnych i lękowych u chorych po transplantacji serca
 • Zmiany w stanie psychicznym po przebyciu kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) i neuroboreliozy (choroby z Lyme)
 • Omówienie książki pod redakcją M. Lipkin S. M. Putnam, A. Lazare: The medical interview (clinical care education and reaserch)

Czym jest znaczenie w Słownik na P .